RO RU EN
e-mail: info@acap.md
(+373 22) 22-19-25
(+373 22) 54-14-21
(+373 22) 54-14-95
Evenimente ACAP

Peste 400 de specialiști care activează în domeniul contabilității și auditului din varii ramuri ale economiei naționale au participat la webinarii cu tematică „«Modul de întocmire a situațiilor financiare  şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020. Particularităţile aplicării legislaţiei contabile și fiscale în anul 2021”, “Particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale. Modul de întocmire a situațiilor financiare și a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020 pentru ONG” organizate de ACAP RM în perioada ianuarie – martie 2021 (total – 22 webinare).

Subiectele de interes profesional abordate în cadrul evenimentului s-au axat pe:

  • Aspecte cheie în reglementarea contabilității și raportării financiare;
  • Modificări aferente procesului de raportare financiară pentru anul 2020. Închiderea anului 2020;
  • Actualizarea Politicilor contabile în conformitate cu noile prevederi legislative;
  • Aspecte practice privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscalе în conformitate cu modificările operate în legislația fiscală RM;
  • Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020: lucrări premergătoare, modul de completare și prezentare;
  • Conținutul de bază şi modul de calculare a indicatorilor situațiilor financiare pentru ONG pentru anul 2020;
  • Aspecte generale cu privire la elaborarea Politicilor contabile ale organizațiilor necomerciale pe anul 2021;
  • Aspecte practice privind modul de întocmire a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020 ( forma ONG 17 );
  • Modul de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale de stat în anul 2021. Stabilirea prestațiilor de asigurări sociale în condiții pandemice etc.

Evenimentele de pregătire profesională a avut caracter pronunțat practic – aplicativ, iar discuțiile au generat răspunsuri la probleme de actualitate cu care se confruntă profesioniștii în activitatea curentă. Toți participanții au dat o notă înaltă seminarelor, apreciind orientarea practică și competența profesională a experților- formatori.

Din numele Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP RM) adresăm experților cele mai sincere mulţumiri pentru cooperare fructuoasă, responsabilitate și profesionalism în pregătirea și desfășurarea webinariilor.