RO RU EN
e-mail: info@acap.md
(+373 22) 22-19-25
(+373 22) 54-14-21
(+373 22) 54-14-95

Programul Contabil Internaţional Profesionist Certificat (Certified Internaţional Professional Accountant), este un instrument de evaluare a contabililor competenţi  în cunostinţe necesare, calificare şi capacitate, planificate în contabilitatea profesională modernă.

CIPA reprezintă, un program unic de certificare internaţională a contabililor profesionişti, recunoscut de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi Fondul Comitetului Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IASCF). Certificarea internaţională a contabililor profesionişti deschide contabililor şi auditorilor noi oportunităţi pe arena profesională, dând posibilitate specialiştilor să-şi demonstreze competenţa profesională.

Programul CIPA a fost înfiinţat în anul 2001 de către Consiliul Eurasian al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi (ECCAA), care include asociaţii ai contabililor şi auditorilor din Republica Moldova, Ucraina, Rusia şi Asia Centrală.

Scopul programului CIPA este de a promova:

  • perfecţionarea contabililor şi auditorilor profesionişti;
  • implementarea SIRF şi a Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) ;
  • etica profesională, standarde, practici şi principii ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC);
  • pregătirea profesională, examinarea şi certificarea

Obiectivele CIPA, corespund Regulamentului (CE) 1606/2002, al Parlamentului European şi al Consiliului European, din 19 iulie 2002 şi № 244/2010 din 23 martie 2010, privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate; Regulamentul cu privire la punerea în aplicare a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară din Republica Moldova № 238 din 29 februarie 2008.

Certificatul CAP/CIPA este recunoscut de către Consiliului de supraveghere publică a auditului /http://cspa.md/node/23

Programul Contabil Internaţional Profesionist Certificat presupune petrecerea cursurilor de pregătire la anumite discipline (Contabilitate financiară nivelul 1 şi 2, Contabilitate managerială nivelul 1 şi 2, Dreptul,  Impozitarea, Managementul financiar, Audit, Management Sistemului Informaţional), susţinerea examenelor şi eliberarea certificatului CAP/CIPA.

Programul conferă următoarele nivele de calificare:

  • CAP – Contabil certificat practician;
  • CIPA – Contabil internaţional profesionist certificat.

Certificarea CAP presupune susţinerea examenelor la disciplinele Contabilitate Financiară 1, Contabilitate Managerială 1, Impozitarea şi Drept, experienţa de muncă de un an şi calitatea de membru în ACAP RM.

Certificarea CIPA presupune susţinerea examenelor la disciplinele Contabilitate Financiară 2, Contabilitate Managerială 2, Management financiar, audit şi MSI, experienţa de muncă de trei ani în domeniul contabilităţii şi auditului şi calitatea de membru în ACAP RM. 

Pentru instruirea în baza programei CIPA, este folosită literatura din străinătate, tradusă în limba rusă,  şi de materiale elaborate de  către experţii autohtoni. Rezultatele examenelor sunt reprezentate printr-o obiectivitate maximă, aşa cum pe parcursul desfăşurării acestora, este asigurat un nivel înalt de control. Examenele CAP/CIPA se petrec de trei ori în an, acestea fiind un stimul pentru contabili, deoarece contribuie la diversificarea posibilităţilor în domeniul profesional.

Cunostinţele pot fi obţinute prin:
-    Cursurile de pregătire pentru examene
-    Pregătirea independentă
-    Instruirea la distanţă 

Certificatul CAP confirmă, că posesorul lui, cunoaşte şi este capabil să aplice Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cunoaşte elementele de bază a contabilităţii manageriale, legislaţia fiscală şi dreptul în Republica Moldova, precum şi are capacitatea de a aplica aceste cunoştinţe în practică.

Certificatul CIPA confirmă faptul că, deţinătorul cunoaşte şi este apt să aplice Standardele Internaţionale de Raportare Financiare, Standardele Internaţionale de Audit, are cunoştinţe profesionale şi abilităţi analitice în domeniul contabilităţii manageriale, contabilităţii financiare, auditului şi a managementului sistemelor informaţionale, precum şi are competenţe în aplicarea corectă a raţionamentului profesional în domeniul financiar-contabil.
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ CAP CIPA:

  • подтвердит Вашу высокую квалификацию в Молдове и за рубежом/см.  Recunoașterea certificatelor de calificare internaționale în domeniul contabilității și auditului/pagina web.Consiliului de supraveghere publică a auditului /http://cspa.md/node/23
  • откроет возможности для карьерного и материального роста;
  • поднимет Ваш статус перед коллегами и работодателями.