RO RU EN
e-mail: info@acap.md
(+373 22) 22-19-25
(+373 22) 54-14-21
(+373 22) 54-14-95

Programul de certificare CIPA are drept obiectiv verificarea experienţei profesionale a contabililor-practicieni, nivelul cunoaşterii legislaţiei în domeniul contabilităţii, auditului, finanţelor, fiscalităţii, managementului, tehnologilor informaţionale, actelor normative ce reglementează activitatea de antreprenoriat. Programul CIPA este un proces de examinare şi certificare pentru contabili-practicieni.

Scopul programului CIPA este de a promova:
-    perfecţionarea contabililor şi auditorilor profesionisti în CSI;
-    impementarea SIRF şi  a Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) ;
-    etica profesională, standarde, practici şi principii ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC);
-    pregătirea profesională, examinarea si certificarea

Programul de certificare internaţională CIPA include:
Instruire, Examene şi Certificare. Programul de certificare conferă următoarele nivele de calificare:
1.  CАР – contabil certificat practician; 
2.  CIPA – contabil internaţional profesionist certificat.

Programul include examinarea următoarelor subiecte:
-    Contabilitatea Financiară  І şi ІІ
-    Contabilitatea Managerială І şi ІІ
-    Managementul financiar
-    Audit
-    Impozitarea (Moldova)
-    Drept (Moldova)
-    Managementul Sistemului Informaţional    


Cunostinţele pot fi obţinute prin:
-    Cursurile de pregătire pentru examene
-    Pregătirea independentă
-    Instruirea la distanţă 







Квалификация CIPA - Сертифицированный международный профессиональный бухгалтер (Certified International Professional Accountant).
Сертификат CIPA подтверждает, что его владелец знает, умеет применять Международные стандарты финансовой отчетности, имеет профессиональные знания и аналитические навыки в сфере управленческого учёта, финансов, аудита и информационных управленческих систем; способен применять профессиональное суждение для финансового управления.





КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ CAP CIPA:
  • подтвердит Вашу высокую квалификацию в Молдове и за рубежом/см. Нормы признания Международных квалификационных сертификатов в области бухгалтерского учета и аудита: Приказ Министерства финансов РМ №48 от 31 марта 2010 г.//Monitorul of.№68-69 от 7 мая 2010 г.
  • откроет возможности для карьерного и материального роста;
  • поднимет Ваш статус перед коллегами и работодателями.