RO RU EN
e-mail: info@acap.md
(+373 22) 22-19-25
(+373 22) 54-14-21
(+373 22) 54-14-95
Fişier

Misiunea (activitatea social-utilă) a asociaţiei constă în dezvoltarea profesiei contabil şi auditor (în continuare - profesie) în Republica Moldova.

Asociaţia îşi realizează misiunea pe baza următoarelor principii:

 1. aderarea şi retragerea la/din asociaţie pe baza liberului consimţământ;
 2. participarea membrilor în activitatea asociaţiei în baza autoreglementării, autoadministrării şi altor valori democratice;
 3. autonomia (independenţa) economică şi administrativă a asociaţiei şi membrilor săi;
 4. evidenţa membrilor săi;
 5. transparenţa activităţii asociaţiei.


Pentru realizarea misiuni sale, asociaţia îşi pune următoarele scopuri de importanţă publică:

 1. acordarea ajutorului autorităţilor publice la dezvoltarea contabilităţii şi auditului în Republica Moldova;
 2. apărarea drepturilor şi intereselor legitime profesionale membrilor săi, acordarea ajutorului în vederea ridicării nivelului profesional al acestora şi calităţii serviciilor prestate;
 3. cоnsolidarea reputaţiei profesiei, inclusiv prin învăţământ, dobândirea şi propagarea cunoştinţelor în domeniul profesiei.


În vederea aсordării ajutorului respectiv autorităţilor publice, asociaţia realizează următoarele obiective din domeniul contabilităţii şi auditului:

 1. participarea la armonizarea cadrului legislativ, cel de reglementare şi standardelor profesionale naţionale (tehnice) cu acquis-ul comunitar, inclusiv cu standardele profesionale ale IFAC, precum şi la implementarea cadrului normativ armonizat;
 2. participarea la perfecţionarea cadrului metodologic al învăţământului superior şi instruirii profesionale continue, precum şi la certificarea profesională a contabililor şi auditorilor;
 3. transmiterea autorităţilor publice competente a informaţiei prevăzute în mod expres de legislaţie.


În scopul de a sprijini activitatea profesională contabililor şi auditorilor, asociaţia realizează următoarele obiective:

 1. reprezentarea şi protejarea, în instanţele de judecată, în alte autorităţi ai administraţiei publice şi în organizaţiile nonguvernamentale, a drepturilor şi intereselor legitime profesionale ale membrilor аsociaţiei;
 2. asigurarea instruirii profesionale continue a contabililor şi auditorilor în conformitate cu standardele de educaţie ale IFAC şi europene;
 3. acordarea asistenţei la implementarea cerinţelor cadrului normativ al profesiei, inclusiv declaraţiilor IFAC privind obligaţiile membrilor săi (SMO);
 4. crearea condiţiilor pentru schimb de experienţă la însuşirea celor mai bune practici profesionale, precum şi pentru depistarea şi structurarea problemelor profesionale şi stabilirea procedeelor de soluţionare a acestora;
 5. asistenţa la antrenarea în câmpul muncii a membrilor asociaţiei.


În vederea consolidării reputaţiei profesiei, asociaţia:

 1. difuză publicul larg cunoştinţele privind profesia;
 2. organizează controlul calităţii serviciilor prestate de membrii asociaţiei şi procesul disciplinar în cadrul asociaţiei;
 3. colaborează cu mass-media.