RO RU EN
e-mail: info@acap.md
(+373 22) 22-19-25
(+373 22) 54-14-21
(+373 22) 54-14-95

ECHIPA ACAP RM

Organele de conducere ale ACAP RM sunt:
•  adunarea generală a membrilor asociaţiei sau a delegaţilor acestora (adunare generală);
•  comisia de audit intern 
•  consiliul directorilor (consiliul asociaţiei);
•  directorul executiv.

Adunarea generală este organul suprem de conducere al ACAP RM are în drept să decidă asupra tuturor direcţiilor, ce fac obiectul activităţii ACAP RM.

Comisia de audit intern, aleasă de către Adunarea generală, este constituită din 3 membrii pe un mandat de 4 ani, este un organ asociației, care efectuează auditul intern al situațiilor financiare anuale ale asociației și activităţii asociației printr-o abordare sistematică, bazându-se pe analiza riscurilor și evaluarea stării controlului intern al activității  economico-financiare a ACAP RM.

Consiliul Director ACAP RM este organ colegial permanent,  ales de Adunarea generală din rândul membrilor ACAP RM,  care activează și coordonează  modul de funcționare  a asociației în perioada dintre ședințele adunărilor generale, cărora îi este subordonat în exclusivitate.

Consiliul Director este constituit din 9 membrii pe un mandat de 4 ani 

Consiliul Director alege Preşedintele Consiliului Director, Vicepreşedinte şi Comitete.

Comitetele ACAP sunt create de Consiliul Director cu scopul îndeplinirii obiectivelor ACAP şi a soluţionării problemelor create ale contabililor şi auditorilor din Republica Moldova, de asemenea şi a problemelor care au importanţă pentru ACAP RM.

Conducerea curentă a activităţii ACAP RM este realizată de Directorul executiv, Echipa executivului