RO RU EN
e-mail: info@acap.md
(+373 22) 22-19-25
(+373 22) 54-14-21
(+373 22) 54-14-95
CONDITIILE
pentru ATRIBUIREA STATUTULUI DE MEMBRU AL ACAP RM

 

 

Persoanele, care solicita atribuirea statutului de membru ACAP individual şi/sau colectiv în conformitate cu cerinţele Statutului Asociaţiei, trebuie sa îndeplinească una din următoarele cerinţe :

 

 

 • studii superioare la următoarele specialităţi: evidenţa contabila, finanţe, business sau experienţa de cel puţin trei ani in domeniul contabilităţii şi auditului;
 • document ce certifica activitatea în domeniul contabilităţii sau auditului, eliberate de organele de stat ale Republicii Moldova, ACAP RM sau asociaţiei unei alte tari, care recunoaşte dreptul de a elibera calificări, cum ar fi Institutul Contabililor Licenţiaţi, Institutul American al Contabililor Publici, Institutul International al Auditorilor Interni, Institutul Contabililor Manageriali, Asociaţia Contabililor Guvernamentali, Consiliul Eurasiatic al Contabililor si Auditorilor Certificaţi;
 • student la secţia de zi a unei instituţii de învăţământ la specialitatea contabilitate şi audit sau la alte specialităţi în domeniul business-ului;
 • proprietar, conducător sau funcţionar al firmei în domeniul contabilităţii, auditului, managementul afacerii, analiza financiara, consultanţa financiara şi alte domenii aferente.

 

Solicitanţii pentru statut de membru individual (persoana fizică) prezintă la oficiul central al ACAP RM următoarele documente:

 

 • cererea de înregistrare ( Fisa de membru );
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei ce confirma studiile superioare;
 • 2 fotografii 3x4 (pentru carnetul de membru АСАР );
 • documentul ce confirma achitarea taxei de înregistrare.


Candidaţii pentru statut de membru colectiv (persoana juridică) prezintă la oficiul central al ACAP RM următoarele documente:

 • cererea de înscriere( Ancheta persoanei juridice );
 • copia certificatului de înregistrare;
 • copia licenţei pentru efectuarea activităţii de audit – pentru societăţile de audit;
 • documentul ce confirma achitarea taxei de înregistrare.

 

Conform deciziei Consiliului Director ACAP RM cuantumul cotizaţiilor de membru a fost stabilit după cum urmează:

 

Membru individual ACAP:
 • plenipotenţiar – 300 lei;
 • asociat – 200 lei;
 • student – 100 lei ;
 • taxa de înregistrare – 100 lei.

 

Suplimentar se achită costul carnetului de membru ACAP.

 

Membru colectiv ACAP:
 • cotizaţia de membru – 1500 lei ;
 • taxa de înregistrare – 500 lei.


Plata se primeşte:

 • în numerar la oficiul central al ACAP R M şi la reprezentanţele ACAP RM;
 • prin transfer bancar.
 

 

Rechizitele bancare:
Asociaţia Obştească Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova
Cod fiscal 1009620000664
Adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolitul Varlaam 65
IBAN code: MD24VI222400011100344MDL
BC „Victoriabank” SA, fil.11 Chişinău
Cod bancar: VICBMD2X883
 
Solicitarea contului spre plata la: info@acap.md
 
În dispoziţia de plata candidaţii indica: numele, prenumele, patronimicul şi perioada, pentru care se achita cotizaţia.
 
Comitetul pentru membri și etica profesională ACAP RM examinează fiecare cerere  şi verifică informaţia prezentată. Daca informaţia nu poate fi verificată la momentul respectiv, Comitetul este în drept se apeleze la proceduri de investigaţie.
 
In rezultatul examinării cererii şi a verificării informaţiei, Comitetul pentru membri și etica profesională ACAP RM adopta şi înaintează către Consiliului Director ACAP RM decizia privind atribuirea statutului de membru pentru aprobarea definitivă cu introducerea informaţiei corespunzătoare în procesul-verbal al şedinţei.
 
Persoanele, cererile cărora au fost aprobate sau respinse, vor fi informate în scris.