RO RU EN
e-mail: info@acap.md
(+373 22) 22-19-25
(+373 22) 54-14-21
(+373 22) 54-14-95
Evenimente ACAP
18.09.2021

În data de 18 septembrie, la  Centrul de Cultură și Artă GINTA LATINĂ, s-a desfăşurat Adunarea Generală a membrilor АСАР RM. Au fost prezenţi 68,8 %  din numărul total al membrilor cu drept de vot.

Adunarea Generală a fost deschisă de Georgeta Covaliov-Rusu, preşedintele ACAP RM, care a adresat tuturor celor prezenţi la eveniment un călduros salut din partea Consiliului Director ACAP RM. 

După mesajul  adresat,  dna președinte a propus participanților Adunării Generale desemnarea secretarul ședinței și comisia de numărarea a voturilor.   

Lucrările Adunării Generale au continuat, conform  Ordinei de zi,  cu prezentarea:

- Raportului  privind activitatea ACAP RM în dezvoltarea profesiei contabile în perioada  de raportare, anul 2020, prezentat de Georgeta Covaliov-Rusu, președintele  Consiliului  Director ACAP RM;

- Raportului privind activitatea economico-financiară a Аsociaţiei pentru perioada de raportare și Executarea Planului Bugetar pentru anul 2020, prezentate de Natalia Zlatina, director executiv ACAP RM;

- Raportului Comisiei de audit intern ACAP RM pentru anul 2020,  prezentat de Ruslan Dumbravă, membru Comisiei de audit intern ACAP RM;

- Planul bugetar ACAP RM pe anul 2021, prezentat de Natalia Zlatina, director executiv ACAP RM.

În continuare președintele Consiliul Director ACAP RM a prezentat Lista nominanțiolor pentru desemnarea membrilor în Consiliului Director ACAP RM și în Comisia de Audit Intern ACAP RM, după care a invitat participanții Adunării Generale  la vot.

În cadrul evenimentului au fost audiate și aprobate UNANIM  Rapoartele,  Planul bugetar ACAP RM pe anul 2021 și Lista candidaților în Consiliul Director ACAP RM și în Comisia de Audit Intern. 

În rezultatul alegerilor au fost desemnați pentru un mandat de 4 ani următorii membri:

a) în Consiliul Director ACAP RM: 

- Covaliov-Rusu Georgeta;

- Dolghi Vladimir;

- Tugulschi Iuliana;

- Șchendrea Nina;

- Negară Ghenadie;

- Macarenco Maria;

- Baciu Vera;

- Șoimu Sergiu;

- Ciobanu Veaceslav.

b) în Comisia de Audit Intern:

- Balan Igor;

- Cernei Vadim;

- Scacunova Liudmila.

Adunarea Generală Anuală a membrilor ACAP RM se organizează anual, în cadrul căreia se discută şi aprobă chestiuni ce ţin de buna organizare și dezvoltare a asociației, precum şi desfăşurare a unor activităţi educaționale și profesionale pentru contabili și auditori.

Mulţumim tuturor membrilor ACAP, care prin prezenţa lor activă au asigurat derularea cu succes a Adunării Generale a Membrilor АСАР RM.