RO RU EN
e-mail: info@acap.md
(+373 22) 22-19-25
(+373 22) 54-14-21
(+373 22) 54-14-95
Evenimente ACAP
05.12.2019
 

La 5 decembrie anul curent, în incinta Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP RM), s-a desfășurat prima editie a seminarului cu genericul „Noile Reglementări Legislative în domeniul evidenței contabile, raportări financiare și Codul Muncii". Evenimentul a fost organizat cu suportul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 

La seminar au participat 6 angajaţi ai Agenţiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru şi Sud (ADR Nord, Centru şi Sud). Scopul cursului de instruire, s-a axat pe perfecționarea performanțelor individuale ale contabililor Agenţiilor de Dezvoltare Regională, dezvoltarea competențelor și abilităților necesare pentru organizarea contabilității, familizarea cu modificările cadrului legal în domeniul financiar- contabil, precum și aplicarea acestora în practică.
  • Componentele trainingului au inclus următoarele subiecte:
  • Noua Lege a contabilității, modificări legislative și aplicarea acestora în cadrul activității ADR.
  • Modalitatea evidentei contabile a fondurilor investiționale/a surselor financiare cu destinație speciala. Modul de transmitere a costurilor investiționale
  • Modificări în domeniul raportării financiare și aplicarea acestora în cadrul activității ADR
  • Politici de contabilitate pentru anul 2020: actualizarea politicilor contabile în conformitate cu noile reglementări legislative.
  • Legislația fiscală, modificări ale acesteia
  • Aplicarea legislației muncii prin prisma modificărilor Codului Muncii. Particularitățile încheierii, modificării, suspendării, încetării  contractului individual de munca.
Seminarul a avut caracter pronunțat practic – aplicativ, iar pregătirea participanților s-a desfășurat cu mijloace și metode moderne: exemplificări, dezbateri și discuții active. Toți participanții au dat o notă înaltă evenimentului, apreciind orientarea practică și competența profesională a formatorilor. La finele instruirii, participanților au fost înmânate Certificate de absolvire.

*******************
Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elvețiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).