RO RU EN
e-mail: info@acap.md
(+373 22) 22-19-25
(+373 22) 54-14-21
(+373 22) 54-14-95
Evenimente ACAP
22.01.2020
În cadrul Acordului de colaborare, Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP RM) în parteneriat cu Departamentul Contabilitate și Informatică a USM a organizat  Masa Rotundă cu genericul: „Generalități aferente  reformei sistemului contabil național”.

Tematica a cuprins aspecte legate de recentele modificări operate în legislația contabilă și fiscală, care au evidențiat rolul și importanța profesiei contabile, precum și contextul în care profesioniștii din domeniu își desfășoară  activitatea în beneficiul interesului public.

Formatul de lucru a fost de natura unui atelier informativ la care au participat cadrele didactice ale Facultății Științe Economice a USM, în cadrul cărui s-a considerat oportun ca toate prevederile legislativ – normative  pe plan contabil și fiscal, cu aplicare din 01.01.2020 să facă obiectul Programelor de studii la specialitățile din cadrul Facultății, precum și a materialelor didactice oferite  studenților.

ACAP RM a  fost reprezentată la eveniment de: Valentina Panuș, dr., auditor, contabil Profesionist Certificat Internațional CIPA; Vladimir Dolghi auditor, Vice-președinte al Consiliului Director ACAP RM; Natalia Zlatina dr., conf.univ., Director executiv ACAP RM, în calitate de formatori.

Pe parcursul,  precum și la finalul  evenimentului s-au desfășurat sesiuni de  întrebări, comentarii și răspunsuri. De asemenea, s-au purtat discuții  pe diverse situații, care actualmente mai provoacă semne de întrebare, și anume: contabilitatea diferințelor de curs valutar și a stocurilor pe subdiviziuni, contabilitatea bunurilor predate cu titlu gratuit etc.

Evenimentul, fiind primul în 2020, a dat startul unor serii de întâlniri profesionale, organizate de ACAP RM, care și în continuare vor aborda tematici actuale în domeniul contabilității și fiscalității, precum și a valorilor create de profesioniștii contabili.