RO RU EN
e-mail: info@acap.md
(+373 22) 22-19-25
(+373 22) 54-14-21
(+373 22) 54-14-95
Conferinţe
21.09.2022

În data de 21 septembrie ACAP RM a participat în calitate de invitat special la Seminarul metodico-științific ,,Interpretarea informației contabile prin prisma raportării financiare și manageriale: provocări și perspective”, organizat de Departamentul Contabilitate și Informatică Economică, Facultatea Științe Economice, a USM, cu ocazia celebrării aniversării a 76-a a Universității de Stat din Moldova.

În cadrul acestui eveniment au fost abordate și puse în discuție subiecte precum: - preocupările practicienilor privind includerea avansurilor acordate în componența imobilizărilor necorporale, corporale și a stocurilor prin prisma incidenței asupra valorii indicatorilor ce caracterizează poziția financiară;

- luarea în calcul a provizioanelor ca elemente de pasiv al bilanțului la aprecierea ratelor de solvabilitate și lichiditate;

- modificările în situația de profit și pierderi, situația fluxului de numerar și incidența asupra indicatorilor de performanță și ai gestiunii fluxului de numerar.

Prezentă la seminar, dna Natalia Zlatina, dr., director executiv ACAP RM, a adus în discuție aspecte specifice legate de relevanța și autenticitatea informației utilizate în procesul de analiză și interpretarea rezultatelor acesteia. De asemenea au fost reiterate practici cu accent pe implicații care vizează deciziile manageriale.