RO RU EN
e-mail: info@acap.md
(+373 22) 22-19-25
(+373 22) 54-14-21
(+373 22) 54-14-95
Evenimente ACAP
18.12.2020

ACAP RM a fost reprezentată la acest eveniment, de Svetlana SLOBODEANU și Iuliana ȚUGULSCHI, membrii Consiliului Director, precum și de Natalia ZLATINA, director executiv.

În cadrul  ședinței discuțiile au fost axate pe proiectele Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale și a Catalogului mijloacelor fixe, care urmează să fie aprobate de către Guvern și publicate, preconizate să intre în vigoare până la 1 ianuarie 2021.

După cum a menționat secretarul de stat Dorel NORC, îmbunătățirea cadrului de reglementare în domeniul contabilității și amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale este un proces complex și amplu, cu destinația facilitării activității profesioniștilor din domeniul fiscal și contabil.

Necesitatea aprobării noului Catalog al mijloacelor fixe derivă din faptul, că actualul Catalog a devenit nefuncțional și dificil de aplicat în practică urmare a progresului tehnic, precum și a ajustărilor efectuate în ultimii ani la cadrul normativ conex. Noul Catalog urmează a fi aplicat în scopuri fiscale de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și în scopuri contabile de către autoritățile/instituțiile bugetare (publice).

Proiectul modificării Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale stabilește modul de calculare a amortizării pentru un șir de situații specifice, precum tranziția de la un regim special de impozitare la cel general, momentul încetării calculării amortizării în scopuri fiscale, determinarea rezultatului fiscal în cazul ieșirii prin comercializare sau schimb a autoturismelor, etc.