INSTRUIRE
1C:Contabilitate. Versiunea 8.3 (grupa de seară)
Data desfăşurării: 31.07.2017 - 11.08.2017
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rom

Metodele actuale de protecție ale secretului comercial al întreprinderii
Data desfăşurării: 03.08.2017 - 03.08.2017
Tipul instruirii: 1 zile seminar
Limba: rus

Datele cu caracter personal în era digitală: provocări și soluții
Data desfăşurării: 09.08.2017 - 09.08.2017
Tipul instruirii: 1 zile seminar
Limba: rom

Impozitarea în Republica Moldova - Contabil practician certificat
Data desfăşurării: 05.09.2017 - 28.09.2017
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rom

Toate cursurile
DISCUȚII
21.07.2017 - ACAP RM solicită opinia Dvs proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii privind deșeurile nr. 209 din 29 iulie 2016

20.07.2017 - Opinia privind procedurile de control incluse in Programul de efectuare a controlului extern din Regulamentul privind controlul extern al calității lucrărilor de audit

05.07.2017 - ACAP RM IN MOD PRIORITAR solicita propunerile Dvs asupra proiectului FINAL al Legii contabilităţii

04.07.2017 - ACAP RM Vă informează: Ministerul Finanţelor setul de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pentru anul 2018

27.06.2017 - ACAP RM Vă informează: prezentarea propunerilor la Regulamentul privind controlul extern al calitatii lucrarilor de audit, aprobat prin Ordinul nr. 43 din 24.03.2014

Toate discuţiile
EVENIMENTE
26.04.2017 - Comunicat informativ: 26-27 aprilie, 2017, Kiev, Ucraina, Atelierul de lucru ”Asigurarea importanței situațiilor financiare, accentul fiind pus pe întreprinderile mici și mijlocii”

08.04.2017 - Comunicat Informativ: ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ MEMBRILOR ACAP RM din 08 APRILIE 2017

07.04.2017 - Comuniat informativ: 5-6 aprilie 2017, Chisinau, Conferința Științifică Internațională, dedicată celebrării Zilei Profesionale a Contabilului

10.03.2017 - COMUNICAT INFORMATIV: 10 martie 2017, Chișinău, Seminar ”Contabilitate și audit: dezvoltarea unei profesii puternice și sustenabile în Moldova”

26.12.2016 - COMUNICAT INFORMATIV: 26 decembrie 2016, Chișinău, Ceremonia de înmânare a certificatelor CAP

Toate evenimentele
NOUTĂȚI
25.07.2017 - ACAP Va invita la data de 3 august 2017 la seminar-practicum: Metodele actuale de protecție ale secretului comercial al întreprinderii

21.07.2017 - 20 iulie 2017 - dezbateri la Ministerul Finanţelor în privința proiectului politicii fiscale şi vamale pentru anul 2018

19.07.2017 - ACAP Vă informează cu privire la publicarea Ordinului privind aprobarea formularului CET15 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia (nr. 102, 3 iulie 2017)

13.07.2017 - ACAP Va invita la data de 18-19 iulie 2017 la curs-practicum: Recete contabile în alimentația publică

12.07.2017 - ACAP Vă informează cu privire la publicarea Legii nr. 104 din 09 iunie 2017 modificari in Codul fiscal 2017

Toate noutăţile
CĂRŢI ÎN VÂNZARE
CODUL FISCAL 2017. Ediție specială (în limbile română și rusă)

Preț: 180 Lei
Бухгалтерские счета и их Планы в зарубежных странах: Учебно-практическое пособие.– 232 с.

Preț: 170 Lei
Contabilitatea în comerț: conform noilor reglementări contabile

Preț: 120 Lei
Raportarea financiară conform standardelor internaţionale

Preț: 360 Lei
Составление финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами

Preț: 210 Lei
Toate cărţile
PUBLICAȚII
REGULAMENTUL PRUVIND INSPECŢIA CALITĂŢII ACTIVITĂŢII DE AUDIT ŞI A SERVICIILOR CONEXE

Buletinului Informativ Nr.3-4, 2016

Buletinului Informativ Nr.1-2, 2016

ACAP prezintă Buletinul Informativ Nr.1-2, 2016

Practici de Audit 3 (15)/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Toate publicaţiile