INSTRUIRE
Calculele cu personalul: probleme actuale de contabilitate
Data desfăşurării: 18.05.2017 - 19.05.2017
Tipul instruirii: 2 zile seminar
Limba: rus

1C:Contabilitate. Versiunea 8.3 (grupa de seară)
Data desfăşurării: 22.05.2017 - 02.06.2017
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rom

Management financiar (Finanţe) - Contabil Practician Certificat Internaţional
Data desfăşurării: 23.05.2017 - 29.06.2017
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rus

Contabilitate Financiară 1 - Contabil practician certificat
Data desfăşurării: 30.05.2017 - 27.06.2017
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rus

Cursuri de perfecţionare pentru auditori în cadrul Programului de Dezvoltarea Profesională Continuă
Data desfăşurării: 02.06.2017 - 03.06.2017
Tipul instruirii: Cursuri de zi
Limba: rom

Toate cursurile
DISCUȚII
09.03.2017 - ACAP RM Vă informează: Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare Proiectul HG cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1 la HG nr.128 din 08 februarie 2008 cu privire la Consiliul Consultativ

01.03.2017 - ACAP RM Vă informează: Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea unor hotărâri ale Guvernului

13.02.2017 - ACAP RM Vă informează:Ministerul Economiei RM prezintă spre consultare proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător

05.01.2017 - ACAP RM Vă informează: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare prezintă Proiectul HG cu privire la aprobarea Codului funciar

06.12.2016 - ACAP RM Vă informează: Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare publică Proiectul Legii contabilității

Toate discuţiile
EVENIMENTE
26.04.2017 - Comunicat informativ: 26-27 aprilie, 2017, Kiev, Ucraina, Atelierul de lucru ”Asigurarea importanței situațiilor financiare, accentul fiind pus pe întreprinderile mici și mijlocii”

08.04.2017 - Comunicat Informativ: ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ MEMBRILOR ACAP RM din 08 APRILIE 2017

07.04.2017 - Comuniat informativ: 5-6 aprilie 2017, Chisinau, Conferința Științifică Internațională, dedicată celebrării Zilei Profesionale a Contabilului

10.03.2017 - COMUNICAT INFORMATIV: 10 martie 2017, Chișinău, Seminar ”Contabilitate și audit: dezvoltarea unei profesii puternice și sustenabile în Moldova”

26.12.2016 - COMUNICAT INFORMATIV: 26 decembrie 2016, Chișinău, Ceremonia de înmânare a certificatelor CAP

Toate evenimentele
NOUTĂȚI
23.05.2017 - Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică anunta audiere publică a proiectului legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

22.05.2017 - Excluziv pentru Membrii ACAP - participarea in webinar IFAC la tema RAPOARTE INTEGRATE – 20 iunie, 2017, 12.00 pm-1.00 pm UK TIME

22.05.2017 - Funadtia IFRS a publicat informatia privind resurse suplimentare la IFRS 17 Contracte de asigurare

19.05.2017 - The Board publishes proposed IFRS Taxonomy Update for IFRS 17 Insurance Contracts

18.05.2017 - ACAP RM Vă informează:Ministerul Finanţelor despre necesitatea aplicării măsurilor in privinţa bunurilor şi tranzacţiilor cu bunuri ale persoanelor fizice şi reprezentanţilor

Toate noutăţile
CĂRŢI ÎN VÂNZARE
CODUL FISCAL 2017. Ediție specială (în limbile română și rusă)

Preț: 180 Lei
Бухгалтерские счета и их Планы в зарубежных странах: Учебно-практическое пособие.– 232 с.

Preț: 170 Lei
Contabilitatea în comerț: conform noilor reglementări contabile

Preț: 120 Lei
Raportarea financiară conform standardelor internaţionale

Preț: 360 Lei
Составление финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами

Preț: 210 Lei
Toate cărţile
PUBLICAȚII
REGULAMENTUL PRUVIND INSPECŢIA CALITĂŢII ACTIVITĂŢII DE AUDIT ŞI A SERVICIILOR CONEXE

Buletinului Informativ Nr.3-4, 2016

Buletinului Informativ Nr.1-2, 2016

ACAP prezintă Buletinul Informativ Nr.1-2, 2016

Practici de Audit 3 (15)/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Toate publicaţiile