INSTRUIRE
Particularitățile evidenței contabile în alimentația publică: aspecte juridice, contabile și fiscale
Data desfăşurării: 13.09.2017 - 14.09.2017
Tipul instruirii: 2 zile seminar
Limba: rom

Сontabilitate pentru începători
Data desfăşurării: 20.09.2017 - 20.12.2017
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rom

Sancțiuni fiscale. Contestarea în instanță judecătorească a deciziei organului fiscal. Apărarea drepturilor întreprinderilor în instanțele de judecată.
Data desfăşurării: 21.09.2017 - 21.09.2017
Tipul instruirii: 1 zile seminar
Limba: rus

Contabilitate Financiară 1 - Contabil practician certificat
Data desfăşurării: 28.09.2017 - 26.10.2017
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rus

Evidenţa contabilă a creanţelor şi datoriilor comerciale–aspecte contabile şi legislative
Data desfăşurării: 29.09.2017 - 29.09.2017
Tipul instruirii: 1 zile seminar
Limba: rom

Toate cursurile
DISCUȚII
13.09.2017 - ACAP RM Vă informează: Ministerul Finantelor modificările și completările la Standardele Naționale de Contabilitate

28.08.2017 - ACAP RM solicită opinia Dvs la proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea învățământului dual

21.07.2017 - ACAP RM solicită opinia Dvs proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii privind deșeurile nr. 209 din 29 iulie 2016

20.07.2017 - Opinia privind procedurile de control incluse in Programul de efectuare a controlului extern din Regulamentul privind controlul extern al calității lucrărilor de audit

05.07.2017 - ACAP RM IN MOD PRIORITAR solicita propunerile Dvs asupra proiectului FINAL al Legii contabilităţii

Toate discuţiile
EVENIMENTE
26.04.2017 - Comunicat informativ: 26-27 aprilie, 2017, Kiev, Ucraina, Atelierul de lucru ”Asigurarea importanței situațiilor financiare, accentul fiind pus pe întreprinderile mici și mijlocii”

08.04.2017 - Comunicat Informativ: ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ MEMBRILOR ACAP RM din 08 APRILIE 2017

07.04.2017 - Comuniat informativ: 5-6 aprilie 2017, Chisinau, Conferința Științifică Internațională, dedicată celebrării Zilei Profesionale a Contabilului

10.03.2017 - COMUNICAT INFORMATIV: 10 martie 2017, Chișinău, Seminar ”Contabilitate și audit: dezvoltarea unei profesii puternice și sustenabile în Moldova”

26.12.2016 - COMUNICAT INFORMATIV: 26 decembrie 2016, Chișinău, Ceremonia de înmânare a certificatelor CAP

Toate evenimentele
NOUTĂȚI
22.09.2017 - ACAP RM Vă informează: Conferința „Combaterea corupției în Moldova: Ce poate face businessul?”

21.09.2017 - Rezultatele consultărilor publice ale proiectului de lege ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2018

18.09.2017 - Invitatie la “Moldova Business Week 2017” din 3-6 octombrie 2017, Radisson Blu Leogrand Hotel

15.09.2017 - În atenția societăților de audit și auditorilor intreprinzători individuali – membrii ACAP RM

15.09.2017 - ACAP RM anunță despre organizarea concursului privind ocuparea funcţiei (postului) vacante de Director executiv ACAP RM

Toate noutăţile
CĂRŢI ÎN VÂNZARE
CODUL FISCAL 2017. Ediție specială (în limbile română și rusă)

Preț: 180 Lei
Бухгалтерские счета и их Планы в зарубежных странах: Учебно-практическое пособие.– 232 с.

Preț: 170 Lei
Contabilitatea în comerț: conform noilor reglementări contabile

Preț: 120 Lei
Raportarea financiară conform standardelor internaţionale

Preț: 360 Lei
Составление финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами

Preț: 210 Lei
Toate cărţile
PUBLICAȚII
REGULAMENTUL PRUVIND INSPECŢIA CALITĂŢII ACTIVITĂŢII DE AUDIT ŞI A SERVICIILOR CONEXE

Buletinului Informativ Nr.3-4, 2016

Buletinului Informativ Nr.1-2, 2016

ACAP prezintă Buletinul Informativ Nr.1-2, 2016

Practici de Audit 3 (15)/2015 - Camera Auditorilor Financiari din România

Toate publicaţiile