e-mail: info@acap.md
(+373 22) 22-19-25
(+373 22) 54-14-21
(+373 22) 54-14-95
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ACAP RM
избранный Годовым Собрание членов ACAP RM
18 сентября 2021
 


   Georgeta COVALIOV-RUSU
   Preşedinte al Consiliului Director ACAP RM

   Membru plenipotentiar al ACAP RM din 2006
   Licenţiat în economie,            
   Masterat în  administrație publică locală
   Director general  „Tiramisa” SRL
   Lector ACAP

   Calificări profesionale:

   Certificat CAP - Contabil Certificat Practician

   Diplom ACCA DipIFR

   Certificat АССА IPSAS

   Certificat ACCA ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES in Business Valuations

   Certificat IBMI Accounting Principles

   Diplom IBMI Financial Management

   Diplomă de recalificare profesională la specialitatea Psihopedagogie

   Certificate ACCA in International Financial Reporting (CertIFR)

 

 

Vladimir DOLGHI
Vice-președinte  al Consiliului Director ACAP RM
Directorul Comitetului privind dezvoltarea auditului și controlul calității ACAP RM
Membru plenipotenţiar al ACAP RM 
Membru corporativ al ACAP RM, ”FlagMAN-D” SRL
Director executiv Societatea de audit “FlagMAN-D” SRL
Membru al Asociației de Actuariat din RM 
Membru al EduCoP (Accounting and Auditing Education Community of Practice) în contextul programului regional STAREP al CFRR (Centre for Financial Reporting Reform), World Bank
Lector ACAP

Calificări profesionale:
Certificat de calificare a auditului general
Certificat de calificare a auditului participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor
Certificat de calificare a auditului instituţiilor financiare
Certificat de calificare a auditului participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare
Certificat de calificare a auditului asociaţiilor de economii şi împrumut
  

Dr. Iuliana ŢUGULISCHI
Director Comitetuuil pentru finanțe și buget ACAP RM
Со- Directorul Comitetului pentru  instruire  profesională și certificare ACAP RM
Membru plenipotenţiar al ACAP RM 
Doctor în Economie
Conferentiar universitar
Lector ACAP

Calificări profesionale:
Certificat de calificarea a auditorului general
Certificat CAP - Contabil Certificat Practician
Certificat АССА IPSAS

  

 

Maria MACARENCO
Directorul Comitetului pentru membri și etica profesională ACAP RM
Reprezentant regional ACAP RM în Cahul
Membru  plenipotenţiar al ACAP RM 

Calificări profesionale:
Certificat de calificare a auditorului general
Certificat CAP - Contabil Certificat Practician (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)

 

 

Veaceslav CIOBANU 
Directorul Comitetului de interacțiune cu instituțiile publice ACAP RM
Membru plenipotenţiar al ACAP RM 
Membru corporativ al ACAP RM, Firma de audit “OptimAudit” S.R.L. 

Calificări profesionale:
Certificat de calificare a auditorului general
Certificat CAP - Contabil Certificat Practician (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)

 

 

Vera BACIU
Directorul Comitetului pentru  instruire  profesională și certificare ACAP RM
Co-Directorul Comitetului de interacțiune  cu instituțiile publice ACAP RM
Co-Directorul Comitetului privind dezvoltarea auditului și controlul calității ACAP RM
Membru plenipotențiar al ACAP RM
Membru corporativ al ACAP RM,”ATA Consult” SRL,

Calificări profesionale:
Certificat de calificare a auditului general
Certificat CAP - Contabil Certificat Practician (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
Certificat CIPA - Contabil Profesionist Certificat Internaţional (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
   

 

Nina ȘCHENDREA
Co-Directorul Comitetului privind dezvoltarea auditului și controlul calității ACAP RM
Co-Directorul Comitetului pentru membri și etica profesională
Membru plenipotențiar al ACAP RM
Membru corporativ al ACAP RM, Societatea de audit “Manager Audit” SRL
Lector ACAP RM

Calificări profesionale:
Certificat de calificare a auditului general
Certificat de calificare a auditului instituţiilor financiare
Certificat CAP - Contabil Certificat Practician (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
Certificat CIPA - Contabil Profesionist Certificat Internaţional (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)

 

 

Ghenadie NEGARĂ 
Co-Director Comitetului pentru finanțe și buget ACAP RM
Co-Directorul Comitetului de interacțiune  cu instituțiile publice ACAP RM
Membru plenipotențiar 
Membru corporativ al ACAP RM, Companie de audit "AFEX SERVICE" SRL
   
Calificări profesionale:
Certificat de calificare a auditorului general
Certificat CAP - Contabil Certificat Practician (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)

 

 

Sergiu ȘOIMU
Co-Directorul Comitetului pentru membri și etica profesională ACAP RM 
Membru plenipotențiar al ACAP RM
Membru corporativ al ACAP RM,”ÎM First Audit International” SA,

Calificări profesionale:
Certificat de calificare a auditorului, Auditor în auditul agenților economici (auditul general), eliberat de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
Certificat de calificare a auditorului, Auditor pentru auditul companiilor de asigurare, eliberat de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
ACCA Diploma in International Financial Reporting