e-mail: info@acap.md
(+373 22) 22-19-25
(+373 22) 54-14-21
(+373 22) 54-14-95
CONSILIUL DIRECTOR ACAP RM
ales de Adunare Generală Anuală a membrilor ACAP RM
din 19 mai 2018

 

 


Georgeta COVALIOV-RUSU
Preşedinte al Consiliului Director ACAP RM

Membru plenipotentiar al ACAP RM din 2006
Licenţiat în economie,          
Masterat în administrație publică locală
Director general  „Tiramisa” SRL
Lector ACAP

Calificări profesionale:
Certificat CAP - Contabil Certificat Practician
Diplom ACCA DipIFR
Certificat АССА IPSAS
Certificat ACCA ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES in Business Valuations
Certificat IBMI Accounting Principles
Diplom IBMI Financial Management
Diplomă de recalificare profesională la specialitatea Psihopedagogie

Certificate ACCA in International Financial Reporting (CertIFR)

Vladimir DOLGHI
Vice-președinte  al Consiliului Director ACAP RM

Membru plenipotenţiar al ACAP RM din 2010
Membru corporativ al ACAP RM din 2011, ”FlagMAN-D” SRL 
Director executiv Societatea de audit “FlagMAN-D” SRL
Membru al Asociației de Actuariat din RM din 2013
Membru al EduCoP (Accounting and Auditing Education Community of Practice) în contextul 
programului regional STAREP al CFRR (Centre for Financial Reporting Reform), World Bank // din aprilie 2014
Lector ACAP

Calificări profesionale:
Certificat de calificare a auditului general
Certificat de calificare a auditului participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor
Certificat de calificare a auditului instituţiilor financiare
Certificat de calificare a auditului participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare
Certificat de calificare a auditului asociaţiilor de economii şi împrumut

Svetlana MOROZ
Membru al Consiliului Director ACAP RM 

Membru plenipotenţiar al ACAP RM din 2005,
Licenţiat în economie, 
Doctorand al catedrei „Contabilitate şi audit” UCCM
Lector ACAP

Calificări profesionale:
Certificat CAP - Contabil Certificat Practician (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
Certificat CIPA - Contabil Profesionist Certificat Internaţional (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)

Dr. Anna ZACHERNICINAIA
Membru al Consiliului Director ACAP RM

Membru plenipotenţiar al ACAP RM din 2002
Membru corporativ al ACAP RM din 2011, “Zanna - Audit” SRL
Doctor în Economie
Reprezentant regional ACAP RM în Bălţi
Director “ZANNA-AUDIT” SRL
Lector ACAP

Calificări profesionale:
Certificat de calificare a auditorului general
 Certificat CAP - Contabil Certificat Practician (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)


Dr. Iuliana ŢUGULISCHI
Membru al Consiliului director ACAP RM

Membru plenipotenţiar al ACAP RM din 2005,
Doctor în Economie
Conferentiar universitar
Lector ACAP

Calificări profesionale:
Certificat de calificarea a auditorului general
Certificat CAP - Contabil Certificat Practician

Certificat АССА IPSAS


 

Nina ȘCHENDREA
Membru al Consiliului Director ACAP RM

Membru plenipotențiar al ACAP RM din 2008
Membru corporativ al ACAP RM din 2015 , Societatea de audit “Manager Audit” SRL
Director  “Manager Audit” SRL
Lector ACAP RM

Calificări profesionale:
Certificat de calificare a auditului general
Certificat de calificare a auditului instituţiilor financiare
Certificat CAP - Contabil Certificat Practician (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
Certificat CIPA - Contabil Profesionist Certificat Internaţional (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
Dr. Pavel TOSTOGAN  
Membru al Consiliului director ACAP RM

Membru plenipotenţiar al ACAP RM din 2005,
Doctor în Economie
Conferentiar universitar
Administrator, Redactor - șef  Publicaţiei periodică „Contabilitate şi audit”  SRL
 

 
Dr. Svetlana SLOBODEANU
Membru al Consiliului Director ACAP RM

Membru plenipotenţiar al ACAP RM din 2009
Doctor în Economie
Administrator companiei de consultanță „Taxexpert Consult” SRL
Lector ACAP

Calificări profesionale: 
Certificat de calificare a auditului general
Certificat CAP - Contabil Certificat Practician (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
Certificat CIPA - Contabil Profesionist Certificat Internaţional (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
Diplom ACCA DipIFR (rus)
Certificat ACCA ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES in Business Valuations

Ghenadie NEGARĂ 
Membru al Consiliului Director ACAP RM
 
Membru plenipotențiar din 2002
Membru corporativ al ACAP RM din 2013, Companie de audit "AFEX SERVICE" SRL
Director ”AFEX SERVICE” SRL

Calificări profesionale:
Certificat de calificare a auditorului general
 Certificat CAP - Contabil Certificat Practician (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)