КНИГИ В ПРОДАЖЕ

Contabilitatea impozitelor
Год издания: 2016
Номер: 336.22:657
ISBN: 978-9975-75-830-7

Цена: 240 лей
Кол-во:
Заказать
Для членов ACAP: 230 лей
Кол-во:
Заказать
Корзина →
 
Autorii: 
Vasile BUCUR
Profesor universitar, Doctor habilitat în economie,
catedra „Contabilitatea și audit„ , ASEM

Anatol GRAUR
Conferențiar universitar, Doctor în economie,
catedra „Contabilitatea și audit„ , ASEM


Structura cărții a fost condiționată de componența și clasificarea impozitelor în RM, determinate de Codul Fiscal, ponderea și complexitatea determinării și administrării acestora, precum și prevederile curriculei academice. Principalele dintre acestea sunt: impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată, accizele, alte impozite și taxe, care constituie părți separate ale manualului.

Manualul este destinat studenților și masteranzilor din instituțiile de învățământ universitar cu profil economic.

El poate fi folosit și de către studenți ai colegiilor, practicieni, participanți la seminare de reciclare, auditori etc. 
Назад к списку литературы