ДИСКУССИИ

АСАР по просьбе Министерства Финансов просит ОТЗЫВЫ на реализацию налоговой и таможенной Политики на 2017 год - до 01.09.2016
Дата: 05.08.2016

ACAP la solicitarea a Ministerului finantelor roaga Membrii ACAP pînă la 01.09.2016 opinii privind setul de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pentru anul 2017 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale.

Tot setul de materiale poate fi accesat pe site-ul Ministerului http://www.mf.gov.md/TranspDeciz/ProiecDeciz

Ministerul Finanţelor remite spre examinare şi avizare setul de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi  vamale pentru anul 2017 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale, şi  anume:

- Proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

- Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

- Nota informativă la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

- Sinteza tabelară a proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

- Sinteza rezultatelor examinării propunerilor organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, partenerilor sociali şi asociaţilor obşteşti

Prezentul proiect de lege conţine, în fond, propuneri de modificare şi completare a unor acte legislative, care rezultă din măsurile politicilor fiscale şi vamale pe anul 2017, bazate pe prevederile Programului de activitate a Guvernului, Strategiei Naţionale „Moldova 2020”, Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, altor programe şi strategii naţionale, acestea urmărind scopul alinierii politicii şi legislaţiei naţionale privind domeniile fiscal şi vamal la ACQUIS-ul comunitar, Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT), Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPs), etc., precum şi consolidarea veniturilor bugetare şi simplificării administrării fiscale şi vamale, relaxării agenţilor economici în aspect de desfăşurare a activităţii economice, diminuării proporţiilor de evaziune fiscală şi vamală, consolidării şi eficientizării utilizării resurselor financiare publice.

Obiecţiile şi propunerile părţilor interesate urmează a fi prezentate în termen de pînă la 01.09.2016, pe suport de hîrtie şi în format electronic la adresa electronică: anastasia.eremeeva@mf.gov.md.

Totodată, toate propunerile şi sugestiile prezentate ulterior termenului sus-menţionat, precum şi cele care nu vor face obiectul legislaţiei din domeniul fiscal şi domeniul vamal, nu vor fi examinate.
Назад к списку обсуждений
 
Форма для сообщения:
 
[+++]
Защитный код: *
  
* - Обязательное поле