Совет Директоров ACAP RM
CONSILIUL DIRECTOR ACAP RM
ales de Adunare Generală Ordinară a membrilor
din 08 aprilie 2017

Dr. Viorel DANDARA

Preşedinte al Consiliului Director ACAP RM
Membru plenipotentiar al ACAP RM din 2012
Doctor în Economie
Consilier de Stat al RM de rangul I, gradul 3


Calificări profesionale:
• Certificat de calificare a auditorului (emis de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova)
• Certificat de calificare al auditorului instituţiilor financiare (emis de Banca Naţională a Moldovei)
• Certificat de calificare al auditorului participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară (emis de Comisia Naţională a Pieţei Financiare)
Vladimir ROŞCA

Vicepreşedinte al Consiliului Director ACAP RM
Director al Comitetului ACAP RM privind dezvoltarea strategică
Codirector al Comitetului ACAP RM privind privind dezvoltarea auditului şi controlul calităţii
Membru plenipotenţiar al ACAP RM din 2002
Lector ACAP

Calificări profesionale:
• Certificat de calificare a auditorului (emis de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova)
• Certificat de Evaluator licenţiat al bunurilor imobiliare (emis de Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru)
• Certificat de Specialist al pieţii hârtiilor de valoare (emis de Comisia Naţională a Pieţei Financiare)
• Certificat CAP - Contabil Certificat Practician (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
Dr. Mihail MANOLI

Director al Comitetului ACAP RM pentru relaţii cu publicul, autorități publice şi publicaţii
Co-director al Comitetului ACAP RM pivind dezvoltarea strategică
Doctor în Economie
Conferentiar  universitar
catedră „Contabilitate şi audit”, ASEM
Membru plenipotențiar al ACAP RM din 2008
Lector ACAP

Calificări profesionale:
• 1978 - catedra „Contabilitate, analiza activităţii economice şi statistică”, facultatea de Economie a Universităţii de Stat din Moldova, din 1991 în componenţa Academiei de Studii Economice din Moldova în calitate de conferenţiar universitar.
• 1993–1995 - „Price Waterhouse” LLP.
• Decembrie 1995 - 1999 - Vice-ministru al finanţelor Republicii Moldova;
• 1999 – 2001 - Preşedinte al Consiliului BC „Banca de Economii”SA;
• Decembrie 1999 - 2002 - Ministru al finanţelor Republicii Moldova;
• Mai 2002 - iunie 2006 - Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Moldova în SUA, Canada şi Statele Unite Mexicane, • Reprezentantul special al Republicii Moldova pe lângă Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, Washington.
• În iulie 2004, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova este acordat gradul diplomatic de ambasador.
Dr. Liudmila GAVRILIUC

Co-director al Comitetului ACAP RM pivind relaţii cu publicul, autorități publice şi publicaţii
Co-director al Comitetului ACAP RM pivind educaţie şi certificare
Membru plenipotentiar al ACAP RM din 1996
Doctor în Economie
Conferentiar universitar A.S.E.M
Lector ACAP

Calificări profesionale:
• Certificat CAP - Contabil Certificat Practician (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
• Diploma FM – Financial Management (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
• Diploma MA –Management Accounting (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
Georgeta COVALIOV-RUSU

Co-director al Comitetului ACAP RM pentru membrii, nominalizări şi alegeri
Co-director al Comitetului ACAP RM pentru finanţe şi buget
Co-director al Comitetului ACAP RM pentru educaţie şi certificare
Membru plenipotentiar al ACAP RM din 2006
Lector ACAP

Calificări profesionale:
• Certificat CAP - Contabil Certificat Practician
• Diplom ACCA DipIFR
Svetlana MOROZ

Director al Comitetului ACAP RM pentru educaţie şi certificare
Director al Comitetului ACAP RM pentru membrii, nominalizări şi alegeri
Co-director al Comitetului ACAP RM pivind finanţe şi buget
Membru plenipotenţiar al ACAP RM din 2005,
Licenţiat în economie,
Doctorand al catedrei „Contabilitate şi audit” UCCM
Lector ACAP

Calificări profesionale:
• Certificat CAP - Contabil Certificat Practician (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
• Certificat CIPA - Contabil Profesionist Certificat Internaţional (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
Vladimir DOLGHI

Director al Comitetului ACAP RM pentru dezvoltarea auditului și controlul calităţii
Co-director al Comitetului ACAP RM pentru membrii, nominalizări şi alegeri
Co-director al Comitetului ACAP RM pentru etică şi disciplină
Director executiv Societatea de audit “FlagMAN-D” SRL
Auditor licențiat, Actuar certificat
Membru plenipotenţiar al ACAP RM din 2010
Membru al Asociației de Actuariat din RM din 2013
Lector ACAP

Calificări profesionale:
• Membru al EduCoP (Accounting and Auditing Education Community of Practice) în contextul programului regional STAREP al CFRR (Centre for Financial Reporting Reform), World Bank // din aprilie 2014,
• Membru al Grupului de lucru privind elaborarea modificărilor la Codul fiscal în partea ce ține de reglementarea regimului fiscal aferent diferențelor obținute la trecerea de la SNC la SIRF // din 13 iulie 2012,
• Membru al Consiliului de experți pe lângă Comisia Naţională a Pieţei Financiare // Grupul consultativ în domeniul asigurărilor – din 01 aprilie 2010 până la 07 februarie 2014.
Dr. Anna ZACHERNICINAIA

Director al Comitetului ACAP RM pentru etică şi disciplină
Co-director al Comitetului ACAP RM pivind relaţii cu publicul, autorități publice şi publicaţii
Membru corporativ al ACAP RM din 2011, “Zanna - Audit” SRL
Membru plenipotenţiar al ACAP RM din 2002
Doctor în Economie
Reprezentant regional ACAP RM în Bălţi
Director “ZANNA-AUDIT” SRL
Lector ACAP

Calificări profesionale:
• Certificat de calificare a auditorului (emis de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova)
• Certificat CAP - Contabil Certificat Practician (emis de Consiliul Eurasiatic al Contabililor şi Auditorilor Certificaţi)
Dr. Iuliana ŢUGULISCHI

Director al Comitetului ACAP RM pentru finanţe şi buget
Co-director al Comitetului ACAP RM pentru educaţie şi certificare
Doctor în Economie
Conferentiar universitar
Auditor, CAP
Membru plenipotenţiar al ACAP RM din 2005,
Prodecan facultatea “Contabilitate” ASEM - 2010-2016
Lector ACAP

Calificări profesionale:
• Certificat de calificarea Auditorului (emis de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova);
• Certificat CAP - Contabil Certificat Practician.