CĂRŢI ÎN VÂNZARE

Contabilitatea impozitelor
Anul publicării: 2016
Număr: 336.22:657
ISBN: 978-9975-75-830-7

Preț: 240 Lei
Cantitatea:
Comandă
Preț pentru membrii ACAP: 230 Lei
Cantitatea:
Comandă
Coș →
 
Autorii: 
Vasile BUCUR
Profesor universitar, Doctor habilitat în economie,
catedra „Contabilitatea și audit„ , ASEM

Anatol GRAUR
Conferențiar universitar, Doctor în economie,
catedra „Contabilitatea și audit„ , ASEM


Structura cărții a fost condiționată de componența și clasificarea impozitelor în RM, determinate de Codul Fiscal, ponderea și complexitatea determinării și administrării acestora, precum și prevederile curriculei academice. Principalele dintre acestea sunt: impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată, accizele, alte impozite și taxe, care constituie părți separate ale manualului.

Manualul este destinat studenților și masteranzilor din instituțiile de învățământ universitar cu profil economic.

El poate fi folosit și de către studenți ai colegiilor, practicieni, participanți la seminare de reciclare, auditori etc. 
Înapoi la lista publicaţiilor