NOUTĂȚI

Veronica Vragaleva: Scopul Ministerului Finanțelor este să facă tranziția către noile reguli de contabilitate și audit pe înțelesul persoanelor interesate
Data: 12.06.2017
Categoria: Noutăţi ACAP

Intensificarea eforturilor Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova în vederea modificării prevederilor legislaţiei ce ţine de contabilitate, auditul situaţiilor financiare și fiscalitate, în conformitate cu Acordul de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, trezeşte incertitudine în mediul de afaceri şi, în special, al contabililor. 

Marina ȘICHIRLIISCAIA, redactor-șef al P.P. "Monitorul Fiscal FISC.MD" a discutat cu viceministrul Finanţelor, Veronica VRAGALEVA despre proiectul Legii contabilităţii şi proiectul Legii auditului situaţiilor financiare.

— Dnă Vragaleva, care a fost necesitatea reformelor legate de domeniile menționate? 

– Formal, declanșator al reformei a fost semnareaAcordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte. Totuși, necesitatea de a face careva modificări a venit natural, din nevoile părților interesate de a avea un sistem contabil, de audit al situațiilor financiare și fiscal comparabil la nivel internațional, credibil, eficient și ușor aplicabil. 

Astfel, în domeniul contabilității și auditului urmează a fi transpuse prevederile specifice ale

directivelor și regulamentelor UE.
— Directiva 2013/34/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, 
— Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate. 
Dispozițiile acestor directive vor fi transpuse în legislația națională în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului, adică până la 1 septembrie 2017, 
— Regulamentul nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate,
— Regulamentul nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public.
Înapoi la lista noutăţilor