NOUTĂȚI

Reforma în domeniul contabilității și raportării financiare. Realizări și planuri de viitor
Data: 13.06.2017
Categoria: Noutaţile partenerilor

Perfecționarea contabilității și raportării financiare în Republica Moldova a  fost și este o preocupare permanentă a Ministerului Finanțelor. În acest scop ministerul promovează continuu reforme în acest domeniu atât de important pentru economia țării. În șirul acțiunilor întreprinse în vederea implementării standardelor europene și celor mai bune practici internaționale se înscriu și activitățile Ministerului Finanțelor de promovare a reformei în domeniul contabilității și raportării financiare desfășurate în ultimii ani.

Astfel, în conformitate cu Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională prevederile acquis-ului comunitar în domeniul raportării financiare corporative.

Prevederile actelor normative europene urmează a fi încorporate în prevederile legislației naționale în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului (până la 1 septembrie 2017).

Responsabilitatea Ministerului Finanțelor în vederea transpunerii acquis-ului comunitar este stabilită în Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, aprobat prin HG nr. 1472 din 30 decembrie 2016.

Continuare: monitorul.fisc.md/documents_comments/reforma-in-domeniul-contabilitatii-si-raportarii-financiare-realizari-si-planuri-de-viitor.html

Sursa:monitorul.fisc.md 

Înapoi la lista noutăţilor