NOUTĂȚI

COMUNICAT INFORMATIV: ACAP RM a prezentat Avizul asupra Proiectului Hotărârii CNPF privind aprobarea Regulamentului cu privire la auditul asiguratorilor (reasiguratorilor) elaborat în baza propunerilor membrilor
Data: 26.03.2019
Categoria: Noutăţi ACAP
Fişier 1: Sinteza propunerilor


 

 
Comisia Națională a Pieței Financiare a elaborat proiectul Hotărârii privind aprobarea Regulamentului  cu privire la auditul asigurătorilor (reasigurătorilor) în sensul aplicării mecanismului stipulat în art.40 alin.(7) și alin.(8) din Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări.
 
Proiectul Hotărârii are ca scop crearea unui cadru normativ eficient de reglementare a activității aferente efectuării auditului asigurătorilor (reasiguratorilor) din R. Moldova. În acest sens, prin proiect au fost delimitate activitățile de audit (efectuarea  auditului situațiilor financiare și realizarea auditului în scop de supraveghere), precum și stabilite exigențele aferente entității de audit și membrilor echipei de audit și condițiile aprobării de autoritatea de supraveghere a societății de audit. De asemenea, în proiect au fost stabilite atribuțiile, funcțiile și responsabilitățile comitetului de audit, precum și cerințele față de membrii acestuia.
 
Conform prevederilor art.32 “Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ” din Legea cu privire la actele normative nr.100/2017, proiectul  Hotărârii a fost supus consultării publice și transmis spre avizare la adresa ACAP RM.

Urmând pașii preparatorii, ACAP RM a plasat proiectul dat pe site-ul ACAP RM, rubrica Discuții, link-ul: https://www.acap.md/rom/discutions/152/  și a transmis informația auditorilor – membrii ACAP RM cu solicitarea expunerii comentariilor.

Ca rezultat ACAP RM a prezentat pe data de 22 martie Avizul asupra proiectului dat. În acest context asociația aduce mulțumiri membrilor, care au contribuit la elaborarea avizului ACAP RM.

Sinteza propunerilor  - atașament. 
Înapoi la lista noutăţilor