NOUTĂȚI

În atenția auditorilor - membri ACAP RM!
Data: 05.02.2019
Categoria: Noutăţi ACAP

Prin prezenta va reamintim că la data de 07.09.2018 au întrat în vigoare modificările și completările (MO 138 din 10.08.18) efectuate în ordinul Ministerului finanțelor, nr. 63 din 10.08.2009 ”Cu privire la Indicațiile metodice privind aplicarea de către entitățile de audit a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului”.
 

Modificările și completările ordinului au ca scop conformarea cadrului normativ secundar cu prevederile legislației domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Realizarea scopului menționat va avea loc prin actualizarea politicilor, procedurilor și programelor proprii ce țin de prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului de către auditori.

Astfel, potrivit pct. 28 din ordinul 63 menționat entitățile de audit în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a modificărilor și completărilor efectuate, vor elabora/actualiza și aproba Politica cu privire la prevenirea, combaterea și raportarea cazurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Data limită este 07.03.2019.
Înapoi la lista noutăţilor