NOUTĂȚI

COMUNICAT PUBLIC
Data: 05.12.2018
Categoria: Noutăţi ACAP

Prin prezenta, Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova își exprimă profunda îngrijorare în raport cu redacția nouă a art. 330 al Codului Contravențional, ca rezultat a modificărilor operate prin Legea nr. 159 din 12.10.2018, publicate în Monitorul Oficial RM nr. 416-422 la data de 09.11.2018.
 
ATENȚIONĂM Membrii ACAP RM, persoanele și entitățile antrenate în procesul de raportare statistică, asupra necesității acționării cu maximă prudență în această perioadă de inițiere a aplicării prevederilor modificărilor date.
 
Fără intenția de a diminua rolul statisticii oficiale, ACAP RM constată un dezechilibru între sancțiunile aplicabile conform prevederilor actului normativ sus menționat și gravitatea încălcărilor contravenționale clasificate sub art. 330 al CC RM.
 
Totodată, vă informăm că ACAP RM este deschis și cointeresat în inițierea discuțiilor cu publicul larg asupra problemei enunțate.
 
În vederea adresării oficiale către structurile guvernamentale pentru ameliorarea situației create, ne adresăm către alte asociații profesionale, participanți profesioniști din domeniul contabilității și raportării financiare și alte persoane cointeresate cu propunerea implicării în discuții comune asupra întrebării deschise prin acest comunicat.

Vă rugăm să expediați propunerile Dvs pe adresa info@acap.md.  
Înapoi la lista noutăţilor