NOUTĂȚI

COMUNICAT INFORMATIV: 22 mai 2018, Chișinău, Atelier de lucru ”Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Orientări și practici spre o nouă legislație”
Data: 23.05.2018
Categoria: Rubrica p-ru testare


 

 
Pornind de la dezideratul promovării imaginii auditorilor pe plan național și internațional, Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniștii din Republica Moldova (ACAP RM) a organizat pentru auditori – membrii persoane juridice, atelierul de lucru cu genericul ”Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Orientări și practici spre o nouă legislație”.
 
Evenimentul s-a desfășurat în vederea susținerii auditorilor în activitățile de conformare la noile procese reformatoare promovate de Republica Moldova, având drept scop asigurarea calității activității de audit.
 
Lucrările atelierului au fost susținute de dl Igoris Krzeckovskis, Înalt consilier UE, și experți ai Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) din Republica Moldova, dna Oxana Gisca, șef al Serviciului Supraveghere și Conformitate și dl Mihai Soțchi, inspector al secției Analiză operațională, precum și inspectorul pe controlul calității activității de audit în cadrul ACAP RM, dna Șchendra Antonia.
 
Unul din principalele subiecte discutate în timpul desfășurării lucrărilor se referă la  alinierea auditorilor cerințelor impuse de legislația în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, cerințe transpuse și detaliate în noua Lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
 
Discuțiile s-au axat pe aspecte practice legate de prevederile legii nr. 308 din 22.12.2017, a metodologiei, ghidului privind identificarea tranzacțiilor suspecte, precum și a ghidului privind identificarea Persoanelor Expuse Politic.
 
Drept urmare a discuțiilor, atât experții SPCSB, cât și participanții au ajuns la concluzia ca fiecare auditor - membru al ACAP, să înainteze, în adresa Audit@acap.md, propuneri constructive privind implementarea prevederilor legii 308 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și elaborarea legislației secundare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. Acestea  vor fi sistematizate și expediate către SPCSB în scopul îmbunătățirii legislației în domeniul vizat.
 
Din numărul total (23 persoane) al participanților la eveniment, 95 % au fost auditori  -conducători ai entităților de audit.
 
Evenimentul a avut loc la sediul ACAP RM, Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 65.
 
Înapoi la lista noutăţilor