NOUTĂȚI

Intrare nouă în fondul bibliotecar al ACAP RM!
Data: 10.08.2017
Categoria: Noutăţi ACAP


 
Stimaţi Colegi,

ACAP RM anunţă intrarea unei noi cărţi în fondul bibliotecar al Asociaţiei.

Titlul cărţii: CONTABILITATEA IMPOZITELOR.

Autorii: 
Vasile BUCUR
Profesor universitar, Doctor habilitat în economie,
catedra „Contabilitatea și audit„ , ASEM

Anatol GRAUR
Conferențiar universitar, Doctor în economie,
catedra „Contabilitatea și audit„ , ASEM


Structura cărții a fost condiționată de componența și clasificarea impozitelor în RM, determinate de Codul Fiscal, ponderea și complexitatea determinării și administrării acestora, precum și prevederile curriculei academice. Principalele dintre acestea sunt: impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată, accizele, alte impozite și taxe, care constituie părți separate ale manualului.

Manualul este destinat studenților și masteranzilor din instituțiile de învățământ universitar cu profil economic.

El poate fi folosit și de către studenți ai colegiilor, practicieni, participanți la seminare de reciclare, auditori etc

Doritorii pot comanda cartea inclusiv şi on-line >>AICI 


Înapoi la lista noutăţilor