NOUTĂȚI

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova convoacă la 08 aprilie 2017 Adunarea Generală a Membrilor săi
Data: 23.02.2017
Categoria: Noutăţi ACAP


 


                                           O R D I N E A   DE   Z I: 
09:00 -10:00
Înregistrarea membrilor ACAP RM .
10:00 - 13:30
Adunarea generală anuală a membrilor ACAP RM: 
10:00 - 10:10 
Deschiderea Adunării Generale, punerea la vot și aprobarea procedurilor legale (comisiilor) necesare pentru desfășurarea adunării -  Preşedinte al Consiliului Director ACAP RM;
 10:10 - 10:30
Raportul privind activitatea economico-financiară a Аsociaţiei pentru perioada de raportare. Executarea Planului Bugetar pentru anul 2016 - Director executiv ACAP RM; 
10:30 - 10:40
 
 Raportul Comisiei de audit intern al ACAP RM pentru anul 2016 -  Preşedinte al Comisiei de audit intern ACAP RM;
10:40 - 10:50
 
Planul bugetar ACAP RM pe anul 2017 - 
Director executiv ACAP RM;
10:50 - 11:30
 
Raportul privind activitatea ACAP în dezvoltarea profesiei contabile în perioada de raportare, anul 2016 - Președinte al Consiliului Director ACAP RM;
11:30 - 12:00
 
Discuţii pe marginea Rapoartelor prezentate şi aprobarea lor;

12:00 - 12:30
 
Alegeri în Consiliul Director şi
în Comisia de audit intern ACAP RM;
12:30 – 13:15 Pauza de cafea;

13:15 – 13:30 Anunțarea rezultatelor alegerilor şi a hotărârilor adoptate.
Încheierea Adunării.
13:30 – 14:50 Seminar

Informații suplimentare pot fi obţinute la tel.: 022 221925, 022 541412, 022 541495.
Materialele din cadrul Adunării vor fi disponibile pe pagina web
www.acap.md şi
î
n oficiul al ACAP RM din 01.04.2017
Înapoi la lista noutăţilor