NOUTĂȚI

5-6 aprilie 2017 Conferinţa Științifică Internaţională dedicată Zilei Profesionale a Contabilului
Data: 23.01.2017
Categoria: Noutăţi ACAP
Fişier 1: Agenda evenimentului
Fişier 2: Infomații suplimentareAsociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti (ACAP)Catedra „Contabilitate și Analiză Economică”  ASEMAssociation of Chartered Certified Accountants (ACCA) și KPMG în Moldova organizează la 5-6 aprilie 2017 Conferința Științifică Internațională „CONTABILITATEA şi PROFESIA CONTABILĂ în era provocărilor”

Direcțiile de cercetare ale conferinței:
  • Problemele contabilităţii în condiţiile integrării economice; 
  • Dezvoltarea conceptului contabilităţii în Republica Moldova în contextul reglementărilor europene;
  • Profesia contabilă: provocări şi dezvoltări;
  • Perspective de modernizare a raportării financiare;
  • Provocările şi practicile auditului financiar în RM;
  • Analiza economico-financiară în evaluarea performanţei de afaceri.
Lucrarile Conferintei vor incepe la ora 13:00 în data de 5 aprilie 2017, sesiunea plenară, si vor continua în urmatoarea zi, 6 aprilie 2017 .

Termenul limită de înregistrare a participanților prin 21 martie 2017 Formular de înregistrare este în fișier.

Termenul limită de prezentare a comunicărilor spre publicare 15 martie 2017 la adresa de email: conference@grigoroi.com

Cerinţe de tehnoredactare, structura lucrării și alte detalii suplimentare le găsiți în fisier. 

Limba de lucru: română, rusă, engleză.

Taxa de participare nu se percepe.

Costurile de cazare şi călătorie sunt suportate de către participanţi.

Comitetul de organizare al Conferinţei:
Academia de Studii Economice din Moldova
Catedra “Contabilitate și Analiză Economică”
Str. Capriana, 50, bir. 325, mun. Chişinău
Persoane de contact: Liliana Lazari
Tel.: +373 22 402759; +373 22 402760
Mobil: +373 796 28 291
Asociația  ”ACAP RM”
Str. Mitropolit Varlaam65, etajul 4, oficiu 434
Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Persoane de contact: Marina Şelaru
Tel.: +373 22 54 14 12; +373 22 22 19 25
Mobil: +373 691 37 095
e-mail: info@acap.md
  
 Înapoi la lista noutăţilor