NOUTĂȚI

"Contabilii discută problemele predării disciplinelor de specialitate" - Masa Rotunda, ASEM, cu sprijunul programei REPARIS al Bancii mondiale:
Data: 09.02.2011
Categoria: Noutăţile organizaţiilor internaţionale
Fişier 1: Сакачать полный текст >>>


 
Contabilii discută problemele predării disciplinelor de specialitate

Programul REPARIS - Calea spre Europa, Programul a Reformei a Contabilităţii de Fortificare  Instituţională în colaborare cu Facultatea Contabilitate a ASEM au organizat pe 09 februarie 2011 o masă rotundă cu genericul "Problemele predării contabilităţii în condiţiile trecerii la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF) şi aplicării metodelor avansate de predare". Evenimentul s-a desfăşurat în sala de lectură „Eugen Hriscev” a ASEM la care au participat circa de 60 persoane, reprezentanţi ai diferitor  instituţii: Ministerul Finanţelor, Academia de Studii Economice, Universitatea de Stat, Universitatea Agrară, Universitatea Cooperatist Comercială, Universitatea Tehnică, Universitatea Liberă Internaţională, Colegiul Financiar Bancar, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti precum şi unele persoane care deţin certificate de calificare internaţională în domeniul contabilităţii.


Ludmila Grabarovschi, conf.univ., dr., director al Comitetului pentru educaţie ACAP RM  a relatat despre particularităţile instruirii contabile continue (CPD) şi importanţa acesteia în formarea profesională desfăşurată după intrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, accentuând printre scopurile acestei instruiri: (i) îmbunătăţirea sau actualizarea competenţelor profesionale; (ii) dobândirea de noi competenţe profesionale; şi (iii) dezvoltarea personală sau profesională. Participanţii au fost familiarizaţi atât cu prevederile cadrului general de reglementare pentru educaţie în vederea formării profesionale cât şi cu prevederile cadrului legislativ naţional la acest capitol. Printre factorii principali, care influenţează profesia contabilă, L. Grabarovschi a menţionat: reforma sistemului contabil, globalizarea afacerilor şi schimbarea structurilor organizaţionale şi de afaceri, angajamentele internaţionale şi modificările în legislaţia naţională, diversificarea serviciilor de audit prestate diferitor grupuri de beneficiari, cererea de noi cunoştinţe şi aptitudini precum şi modernizarea tehnologiilor de informare şi comunicare. O deosebită atenţie s-a acordat şi  rolului ACAP în procesul instruirii continue precum şi în monitorizarea programelor de certificare, ce derulează în cadrul ACAP. La finalul prezentării participanţii au fost provocaţi prin formularea unor întrebări ce rămân a fi actuale, cum ar fi: (i) necesitatea studierii standardelor internaţionale de educaţie ale IFAC în profesia contabilă, (ii) necesitatea elaborării Strategiei de formare continuă şi reglementării profesiei contabile; sau (iii) în ce mod ar putea contribui ACAP la dezvoltarea profesională continuă.

În dezbateri unii participanţi au menţionat actualitatea temei abordate precum şi necesitatea organizării mai frecvente a unor astfel de evenimente.

Marina Şelaru, director executiv al ACAP a reiterat rolul activ al ACAP în participarea la procesul de soluţionare a problemelor identificate de către vorbitori precum şi a lansat invitaţia către reprezentanţii instituţiilor de a delega câte o persoană pentru a beneficia de instruire gratis în cadrul seminarelor organizate de ACAP privind implementare SIRF. De asemenea, dumneaei a accentuat încă o dată rolul standardelor internaţionale de educaţie, necesitatea familiarizării comunităţii cu prevederile acestor standarde şi cu implementarea ulterioară.

Înapoi la lista noutăţilor