INSTRUIRE
Сontabilitate pentru începători
Data desfăşurării: 15.01.2020 - 23.03.2020
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rom

16-18 ianuarie 2020_Modul de întocmire a situațiilor financiare şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019. Particularităţile aplicării legislaţiei contabile și fiscale în anul 2020
Data desfăşurării: 16.01.2020 - 18.01.2020
Tipul instruirii:
Limba: rom

23-25 ianuarie 2020_Modul de întocmire a situațiilor financiare şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019. Particularităţile aplicării legislaţiei contabile și fiscale în anul 2020
Data desfăşurării: 23.01.2020 - 25.01.2020
Tipul instruirii:
Limba: rom

1C:Contabilitate. Versiunea 8.3
Data desfăşurării: 27.01.2020 - 07.02.2020
Tipul instruirii: Cursuri serale
Limba: rom

ÎNREGISTRAREA ÎNCHISĂ! 30 ianuarie - 1 februarie 2020_Modul de întocmire a situațiilor financiare şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019. Particularităţile aplicării legislaţiei contabile și fiscale în anul 2020
Data desfăşurării: 30.01.2020 - 30.01.2020
Tipul instruirii:
Limba: rom

Toate cursurile
DISCUȚII
03.01.2020 - ACAP RM Vă informează: consultare publica OMF cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar

21.11.2019 - IMPORTANT!!! ACAP - CNPF - consultare publică proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile contabile și situaţiile financiare individuale şi consolidate ale entităților care desfășoară activitatea de asigur

20.11.2019 - IMPORTANT!!! ACAP - Ministerul Finantelor - Proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative_politica fiscală și vamală pentru anul 2020

15.11.2019 - ACAP RM informeaza: propuneri spre completare a art. 102 din Codul fiscal cu norme speciale privind determinarea TVA spre deducere în cazul construcției

09.10.2019 - ACAP RM propuneri - proiectul Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale și proiectul Catalogului mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale

Toate discuţiile
EVENIMENTE
05.12.2019 - COMUNICAT INFORMATIV: ACAP RM a desfășurat cursul de instruire, care s-a axat pe perfecționarea performanțelor individuale ale contabililor Agenţiilor de Dezvoltare Regională.

28.11.2019 - COMUNICAT INFORMATIV: Departamentul Controlul Calității si Monitorizare al ACAP RM în comun cu Consiliul de supraveghere publică a auditului (CSPA) a organizat atelier de lucru, 28 noiembrie, Chișinău

19.11.2019 - COMUNICAT INFORMATIV: 19-20 noiembrie 2019, Viena, Austria, Atelier QAN

29.10.2019 - COMUNICAT INFORMATIV: 29 octombrie 2019, Chișinău, întrunirea Ședinței ordinare a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat

25.10.2019 - COMUNICAT INFORMATIV: al 6-lea Congres al Profesiei de Auditor Financiar din România

Toate evenimentele
NOUTĂȚI
14.01.2020 - Fiecare dintre noi și toți împreună putem aduce plusvaloare Profesiei Contabile

23.12.2019 - Stimați prieteni, ACAP RM vă felicită cu Sarbatorile de iarnă! Craciun Fericit și la Multi Ani!

23.12.2019 - Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili, emis de IESBA, tradus în limba română de CECCAR şi ASPAAS

20.12.2019 - ACAP Vă invită în ianuarie-martie 2020 la seminar Modul de întocmire a situațiilor financiare şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019. Particularităţile aplicării legislaţiei contabile și fiscale în anul 2020

17.12.2019 - ACAP RM prezinta activitatea sa in septembrie-noiembrie

Toate noutăţile
CĂRŢI ÎN VÂNZARE
Управленческий учет 1. Учебное пособие - Ch.: ACAP, 2019

Preț: 120 Lei
Финансовый учет 1 - Задачи, Л. Грабаровская, Сh.: ACAP, 2019

Preț: 50 Lei
Финансовый учет 1 - Учебное пособие, Сh.: ACAP, 2019

Preț: 100 Lei
Contabilitatea în comerț: conform noilor reglementări contabile

Preț: 120 Lei
Raportarea financiară conform standardelor internaţionale

Preț: 150 Lei
Toate cărţile
PUBLICAȚII
Cod etic-Standarde Internaționale

Buletinul Informativ ACAP RM din noiembrie 2019

Buletinul Informativ ACAP RM din octombrie 2019

Buletinul Informativ ACAP RM din septembrie 2019

Buletinul Informativ ACAP din iunie 2019

Toate publicaţiile