EVENIMENTE
 
Comunicat de presă. CONFERINȚA internațională ştiințifico‐practică: „PROFESIA DE AUDIT: PROVOCĂRI ŞI PERSPECTIVE”. 3 MARTIE 2011
Data: 03.03.2011
Categorie: Conferinţe
Fişier: Descarcă Comunicat de presă>>>


 

 
 Auditorul:
‐ este un medic, care supraveghează starea sănătății companiei sale;
‐ este un arbitru pe ring, care urmăreşte respectarea regulilor de joc;
‐ este un tălmaci, care transpune limbajul colegilor în limbaj financiar


Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (АСАР RM) şi ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) a organizat la 3 martie curent Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu tema: „Profesia de audit: provocări şi perspective”. 
 
Scopul Conferinţei a fost găsirea unor soluţii la problemele specifice Republicii Moldova, reieşind din experienţa organelor, autorităţilor şi instituţiilor specializate din România, Ucraina, Federaţia Rusă, Olanda, şi a altor state în domeniu. 

La Conferinţă au participat reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova, ai Curţii de Conturi, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Băncii Mondiale, reprezentanţi ai instituţiilor publice locale şi centrale, ai organizaţiilor profesionale de profil naţionale şi internaţionale, asociaţiilor profesionale, precum şi reprezentanţi şi conducători ai firmelor de audit şi consulting. 
 
Vorbitorii din ţările participante ca Olanda, România, Ucraina, Federaţia Rusă şi Moldova şi-au împărtăşit îngrijorările cu referire la menţinerea interesului public al profesiei de audit şi la problemele echilibrului auditului între reglementarea de stat şi cea a asociaţiilor profesionale în scopul deservirii interesului public. 
 
Dezbaterile s-au axat pe viziuni de dezvoltare a profesiei de audit din punctul de vedere al entităţilor internaţionale (IFAC /Federaţia Internaţională a Contabililor/, Uniunea Europeană, Banca Mondială, etc.) şi în baza directivelor europene, reglementărilor de stat, prezentate de Ministerul Finanţelor şi viziunilor asociaţiilor profesionale în domeniu (ACCA, ACAP, РКА, CAFR, Royal NIVRA, etc.).
 
Lucrările Conferinţei au contribuit la înţelegerea de către membrii comunităţii a valorilor profesionale şi căilor posibile de dezvoltare a profesiei pe viitor. 
 
Propunem atenţiei Dvs. un fragment al discursului Dnei Andreia Stanciu, Director ACCA Europa de Sud-Est: “Organizarea şi co-organizarea de astfel de evenimente este afirmarea credinţei ACCA în importanţa auditului şi în special în aptitudinile deosebite pe care auditorul le aduce într-o companie, importanţa care sprijină stabilitatea economică. Ca membru deplin al IFAC, ACAP are experienţa şi instrumentele necesare pentru a promova valoarea auditului, şi mă bucur că ACCA este partener ACAP în organizarea acestei conferinţe şi a multor altora în Republica Moldova.”
 
În discursul său, Dl Veaceslav Ciobanu, a menţionat: „Aspiraţiile europene ale Republicii Moldova ne cer să ne conformăm cerinţelor Uniunii Europene în domeniul contabilităţii şi auditului. 
 
De ce are nevoie Republica Moldova pentru a răspunde cerinţelor europene? 
 
Dacă ar fi să răspund foarte pe scurt – În primul rând de voinţă. De voinţa de a schimba situaţia, de voinţa organelor abilitate ale statului, în primul rând a Ministerului finanţelor, de a considera aceste reforme ca o prioritate a zilei. De voinţa de a convinge şi Guvernul, Parlamentul ţării, societatea, că reformele în domeniul nostru de activitate sunt o prioritate pentru dezvoltarea ascendentă a ţării noastre. 
 
Astăzi este o nouă încercare să iniţiem o discuţie despre problemele existente şi căile de dezvoltare a profesiei de audit din ţara noastră. În acest scop am invitat la această conferinţă reprezentanţi ai profesiei de audit din patru ţări: România, Ucraina, Olanda şi Rusia.
 
Petrecerea acestei conferinţe pentru ţara noastră este foarte oportună. De mai mult timp se cer noi motivaţii de dezvoltare a profesiei. Auditorii, companiile de audit se află într-o situaţie de aşteptare, în pragul unor schimbări, care ar putea să impulsioneze dezvoltarea auditului în Republica Moldova.” 
 
În cadrul Conferinţei au fost înmânate 26 certificate de membru - persoană juridică a ACAP RM, precum şi 8 certificate CAP. 

 Găsiţi mai jos prezentările din cadrul Conferinţei: 

Arhiva Prezentărilor 1

Arhiva Prezentărilor2

Slide Show

Galerie foto

 
Inapoi la lista evenimentelor