EVENIMENTE
 
COMUNICAT INFORMATIV: Departamentul Controlul Calității si Monitorizare al ACAP RM în comun cu Consiliul de supraveghere publică a auditului (CSPA) a organizat atelier de lucru, 28 noiembrie, Chișinău
Data: 28.11.2019
Categorie: Evenimente ACAP

Departamentul Controlul Calității si Monitorizare alAsociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP RM) în comun cu Consiliul de supraveghere publică a auditului (CSPA) a organizat în data de 28 noiembrie 2019, o întâlnire profesională cu auditorii - membri juridici ACAP RM, cu tema ”Prezentare asupra Regulamentului și Metodologiei privind controlul extern al calității auditului”.  

La atelierul de lucru au participat auditori precum și persoane din cadrul unor entități specializate în prestarea serviciilor conexe și de contabilitate, interesate de tematica dezbătută.

Lucrările atelierului s-au desfășurat pe două părți:
În prima parte, dl Dumitru Grumeza, specialist principal în cadrul CSPA, s-a axat în special pe următoarele subiecte:                                                                                                                                               
  • principalele aspecte ale Regulamentului privind controlul extern al calității auditului, aprobat de CSPA prin decizia nr. 17 din 14.08.2019;
  • modul de aplicare a metodologiei privind controlul extern al calității auditului; și
  • aplicarea practică de completare a chestionarului elaborat de CSPA privind ”Politicile și procedurile de control intern al auditului” (anexă la Metodologia privind controlul extern al calității auditului).
În partea a doua a atelierului, prezentată de Antonia Șchendra - inspector Controlul Calității în cadrul ACAP RM au fost puse în discuție:
  • monitorizarea politicilor și procedurilor proprii de control al calității entității de audit;
  • documentația de audit, exemple practice privind verificarea conturilor și întocmirea documentelor  de audit aferente conturilor de: imobilizări corporale,  vânzări și venituri, părți afiliate.
De asemenea au fost prezentate și discutate un șir de exemple practice. Întâlnirea s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri pentru clarificarea unor aspecte practice, aferente subiectelor dezbătute, întâlnite în activitatea auditorilor. Totodată, profesioniștii participanți la atelier au făcut schimb de opinii privind întocmirea documentelor de audit, dosarului de audit și alte subiecte de interes pentru entitățile de audit și profesioniștii din domeniu.
 
Atelierele de lucru reprezintă o continuare a dialogului dintre ACAP și entitățile de audit - membre prin prisma activității profesionale desfășurate și implementarea prevederilor legale și de reglementare 
Inapoi la lista evenimentelor