EVENIMENTE
 
COMUNICAT INFORMATIV: 26 septembrie, Chișinău, Atelier de lucru ”Aspecte care alcătuiesc mediul pentru calitatea auditului”.
Data: 26.09.2019
Categorie: Evenimente ACAP

La data de 26 septembrie 2019, în sediul  Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP RM), auditorii - membrii juridici ACAP RM au participat la atelierul de lucru, organizat de cu tematica ”Aspecte care alcătuiesc mediul pentru calitatea auditului”.
Discuția s-a axat pe următoarele subiecte:

- Cerințele Standardului Internațional de Audit (ISA) 450 ”Evaluarea denaturărilor identificate pe parcursul auditului”, în special:
· cumularea denaturărilor identificate;
· luarea în considerare a denaturărilor identificate pe măsura ce auditul progresează;
· comunicarea și corectarea denaturărilor;
· declarații scrise;
·documentația de audit a denaturărilor necorectate.
 
 Exemple prevăzute de ISA 240 ”Responsabilitatea auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situațiilor financiare”, și anume:
· exemple de factori de risc de fraudă;
· exemple de proceduri de audit pentru tratarea riscurilor evaluate de denaturare semnificativă ca urmare a fraudei;
· exemple de circumstanțe care indică posibilitatea existenței fraudei. 

- Unele etape premergătoare formulării opiniei de audit și documentarea acestora, conform ISA.
 
Evenimentul s-a desfășurat interactiv, pe baza materialului didactic pus la dispoziție de ACAP, precum și expunerea de către participanți a exemplelor practice identificate în procesul desfășurării activității proprii.
 
Desfășurarea trimestrială a atelierului de lucru are drept scop oferirea entităților de audit – membre asistență în implementarea și menținerea sistemului de control al calității care nemijlocit, va conduce la obținerea misiunilor de audit de calitate înaltă. 
Inapoi la lista evenimentelor