EVENIMENTE
 
Nota informativa: Atelier de lucru cu genericul ”Menținerea sistemului propriu de control al calității”
Data: 14.05.2019
Categorie: Evenimente ACAP


 

 
La data de 14 mai 2019 auditorii - membrii juridici au participat la atelierul de lucru cu genericul ”Menținerea sistemului propriu de control al calității”, organizat de Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova în comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB). 

Formatori ai evenimentului au fost: dna Oxana Gisca, Șef al SPCSB; dl Igoris Krzeckovslis, Înalt Consilier UE, d-nul Dorin Condrat, inspector principal al SPCSB și d-na Antonia Șchendra, inspector pe Controlul Calității în cadrul ACAP.
 
În special, formatorii s-au axat pe:
· Modul de completare și transmitere a formularului special privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, nr. 308 din 22.12.2017 (anexa nr.18 la ordinul nr. 18 din 08.06.2018).
· Exemple practice privind identificarea activităților sau tranzacțiilor suspecte.
· Metode și exemple practice de identificare a beneficiarului efectiv.
· Discuții privind constatările de neconformare cu ISA, înregistrate în procesul inspecțiilor de control al calității.

Cei prezenți la eveniment au făcut schimb de opinii cu privire la identificarea beneficiarului efectiv și alte subiecte de interes pentru entitățile raportoare.
 

La eveniment au participat 20 de persoane, reprezentând astfel 17 entități de audit.

Evenimentul reprezintă o continuare a dialogului dintre SPCSB și entitățile de audit prin prisma activității profesionale desfășurate și implementarea prevederilor legale la nivel practic.


 
Inapoi la lista evenimentelor