EVENIMENTE
 
COMUNICAT INFORMATIV: 4-5 aprilie 2019, Chişinău, Conferinţa Științifică Internaţională, dedicată celebrării Zilei Profesionale a Contabilului
Data:
Categorie: Conferinţe
Fişier: Agenda


 
 În perioada 4-5 Aprilie 2019,  Chișinău, MoldovaAsociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști  din Republica Moldova (ACAP RM), Facultatea “Contabilitate” a Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), Asociația Contabililor certificați și autorizați (ACCA)şi KPMG Moldova, au organizat Conferinţa Științifică Internaţională „CONTABILITATEA și EDUCATIA CONTABILĂ în SOCIETATEA DIGITALĂ”, dedicată celebrării Zilei Profesionale a Contabilului.
 
Evenimentul, găzduit de sala de lectură „Eugeniu Hrişcev” ASEM, a avut meritul de a reuni un număr impresionant de profesionişti contabili, reprezentanţi ai instituţiilor locale, mediului de afaceri şi celui academic, cu care ACAP RM colaborează şi menţine un permanent dialog.
 
Continuând tradiţia celebrării Zilei Profesionale a Contabilului în Republica Moldova, conferinţa din acest an a constituit, pe de o parte un forum de dezbateri profesionale axate pe realităţi naţionale, tendinţe  regionale şi internaţionale în contextul contabilității și educației contabile în societatea digitală, iar pe de altă parte, o manifestare ştiinţifică a actualelor preocupări în acest domeniu.
 
În cadrul conferinței au fost discutate subiecte ce țin de situația actuală a economiei digitale în Moldova, educația contabilă universitară, armonizarea fiscală în țările UE, impactul politicii fiscale asupra dezvoltării societății etc.
 
La deschiderea evenimentului a fost dat citirii mesajul de salut și felicitare adresat profesioniștilor din domeniu de Ministrul Finanțelor al Republicii Moldova Domnul Ion CHICU. Mesaje de felicitare și salut cu ocazia Zilei Profesionale a Contabilului pentru toţi reprezentanţii profesiei  au fost adresate  și din partea invitaţilor de onoare: Costel ISTRATE, Președintele Filialei Iași CECCAR, Ioan GRIGORIU, Vicepreşedinte al Consiliului CAFR,  Mihaela ROBU, Director de dezvoltare ACCA Europa de Sud-Est, Natalia ZLATINA, Director executiv ACAP RM, Grigore BELOSTECINIC, Rector ASEM, Ovidiu Constantin BUNGET, Președintele Filialei Timiș CECCAR, Elena HLACIUC, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Rodica MUSTEAŢA-STACI, Director al PP „Monitorul Fiscal.FISC.md”.
 
De asemenea la evenimentul dat fondul bibliotecar al ACAP RM a fost completat cu noi surse bibliografice oferite cu generozitate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. 

Felicitarea din partea Ministrului  Finanțelor al RM 


  
Inapoi la lista evenimentelor