EVENIMENTE
 
COMUNICAT INFORMATIV: 1 martie, Chișinău,ATELIERr DE LUCRU
Data: 01.03.2019
Categorie: Evenimente ACAP

La data de 1 martie 2019 auditorii - membrii juridici au participat la atelierul de lucru, organizat de Proiectul comun UE/CoE ”Combaterea Corupției prin aplicarea Legii și Prevenire (CLEP)” în parteneriat cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) în cadrul căruia a fost prezentat Manualul metodic pentru aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului de către alți participanți profesioniști.
 

Formatori ai evenimentului au fost: dna Oxana Gisca, Șef al Serviciului Supraveghere și Conformitate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Republica Moldova; dna Giulia Re, CLEP, Consilier de Proiect; dl Giusppe Lombardo, Expert CoE și dl Igoris Krzeckovslis, Înalt Consilier UE.
În special, formatorii s-au axat pe:
- descrierea succintă a Manualului, obiectivul căruia este de a facilita executarea și aplicarea prevederilor Legii nr. 308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului de către entitățile de audit ca subiecți ai regimului de supraveghere;
- abordarea bazată pe risc;
- măsuri de precauție privind clienții și beneficiarii efectivi, entitățile și construcțiile juridice;
- diverse tipologii de spălare a banilor și exemple practice care descriu metodele utilizate de diferiți subiecți în procesul spălării banilor, bazate pe experiența Republicii Moldova și altor state.
 

Cei prezenți la eveniment au făcut schimb de opinii cu privire la identificarea beneficiarului efectiv, măsuri de precauție și alte subiecte de interes pentru entitățile raportoare.
 

Evenimentul reprezintă o continuare a dialogului dintre SPCSB și entitățile de audit prin prisma activității profesionale desfășurate și implementarea prevederilor legale la nivel practic.

Participanții la atelierul de lucru din partea ACAP au reprezentat 16 entități de audit


Inapoi la lista evenimentelor