EVENIMENTE
 
27-29 noiembrie 2018, Viena, Austria: evenimente profesionale.
Data: 27.11.2018
Categorie: Evenimente ACAP

27 noiembrie 2018 Conferința ministerială UE-REPARIS, STAREP și PULSAR
În data de 27 noiembrie 2018 ACAP RM a participat la Conferința ministerială privind calitatea înaltă a informației financiare și integrarea economică va avea loc pe 27 noiembrie, organizată de Centrul de Raportare Financiară al Băncii Mondiale și găzduită de Președinția austriacă a Consiliului Uniunii Europene. Conferința s-a desfășurat ca un eveniment comun al programelor regionale UE-REPARIS, PULSAR și STAREP, care sprijină practicile sporite de raportare financiară în sectoarele privat și public, în țările din Balcanii de Vest și în țările Parteneriatului Estic.
 
Conferința s-a concentrat asupra modului în care informațiile financiare contribuie la atenuarea riscurilor și la susținerea integrării economice, rolul standardelor  internaționale de contabilitate în integrarea piețelor de capital și impactul tehnologiei asupra rapoartelor financiare.

La eveniment au fost prezenți delegați la nivel înalt, inclusiv miniștri de finanțe, organisme de reglementare financiară, precum și reprezentanți la nivel înalt din sectorul public și privat, comunități profesionale și academice și experți din principalele instituții internaționale și europene.
 
28-29 noiembrie 2018, Viena, Austria, ateliere de lucru al Comunităților de practică STAREP și PULSAR pentru educația contabilă din sectorul corporativ și public (EduCoP)
În perioada 28-29 noiembrie, la Viena Austria, ACAP a participat la atelierele de lucru  al Comunităților de practică STAREP și PULSAR pentru educația contabilă din sectorul corporativ și public (EduCoP).
 
În cadrul workshop-ului, membrii PULSAR EduCoP au beneficiat de competența experților internaționali din Ministerul de Finanțe, Curtea de Conturi  și Academia de Finanțe din Austria.
 
Lucrările atelierelor s-au axat pe schimbul de exemple de bune practici în educația contabilă din sectorul corporativ și public, concentrându-se pe educația terțiară, programele de certificare, programele academiei de finanțe publice și instruirea la locul de muncă. De asemenea, în cadrul atelierului au fost abordate căile de planificare specifice fiecărei țară, având ca scop final și elaborarea unui cadru de competență bazat pe contabilitatea de angajamente pentru profesioniștii din sectorul public.
 
La finalul lucrărilor au fost discutate prioritățile de lucru pentru viitor conform planului discutat.
 
 Informativ
Beneficiari ai atelierelor STAREP și  PULSAR EduCoP au fost reprezentanții profesiei contabile și de audit din Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Croația, Georgia, Kosovo, FYR Macedonia, Moldova, Muntenegru, Serbia și Ucraina.
Comunitățile de practici PULSAR pentru educația contabilă din sectorul public (EduCoP) vizează îmbunătățirea formării, educației și dezvoltării profesionale continue, aliniate la standardele internaționale și la bunele practici în raportarea financiară din sectorul public și privat.
 
28-29 noiembrie 2018, Viena, Austria, atelier de lucru al Comunităților de practică STAREP și PULSAR privind standardele de contabilitate și audit (AACOP, FINCOP, FRCOP)
În data de 28-29 noiembrie ACAP RM a fost invitată să participe la atelierul de
lucru al Comunităților de practică STAREP și PULSAR privind standardele de contabilitate și audit (AACOP, FINCOP, FRCOP)
 
Evenimentul a oferit o platformă pentru discuții cheie în direcționarea reformei situațiilor financiare prin prisma principalelor provocări întâlnite de către statele membre UE în transpunerea legislației contabile și de audit. De asemenea s-a discutat despre opțiunile identificate de către Comisia Europeană în vederea ghidării procesului reformării în continuare.
 
În a doua zi a atelierului de lucru au avut loc discuții cu reprezentanții agențiilor partenere de dezvoltare în vederea revizuirii progresului privind standardele de contabilitate și audit.
 
La eveniment au participat practicieni și tehnicieni din țările beneficiare care se ocupă de reformarea a sistemului de  raportare financiară și de audit.
 
Menționăm că, evenimentul a fost organizat ca urmare a atelierului de lucru desfășurat la Viena, în aprilie 2018. 

 

 Inapoi la lista evenimentelor