EVENIMENTE
 
COMUNICAT INFORMATIV: 19 mai 2018, Chișinău, Adunarea Generală Anuală a membrilor ACAP RM
Data: 19.05.2018
Categorie: Evenimente ACAP
Fişier: Prezentarea


 
La 19 mai 2018, în Hotelul Radisson Blu Leogrand, sala Begonia pe adresa mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 77, a avut loc Adunarea Generală Anuală a membrilor Asociației Contabililor şi Auditorilor Profesioniști din RM.
 
La Adunarea Generală au fost prezenți 67,7 %din numărul total al membrilor ACAP RM  cu drept de vot, inclusiv:  
· prezenți în sală – 51,6 %;
· reprezentați prin procuri autorizate – 48,4 %.
 
Adunarea a fost deschisă de Președintele Consiliului Director al Asociației, dl Viorel Dandara, care a anunțat procedura și modul de convocare a adunării generale, de prezentare a materialelor, precum și ordinea de zi a adunării.
 
În cadrul Adunării Generale au fost puse în discuție următoarele:
 
  • Raportul privind activitatea economico-financiară a Asociației pentru perioada de raportare. Executarea Planului Bugetar pentru anul 2017, prezentat de dna Natalia Zlatina, Director executiv ACAP RM;
  • Raportul Comisiei de audit intern al ACAP RM pentru anul 2017, prezentat de dna Vera Baciu, Președinte al Comisiei de audit intern ACAP RM;
  • Planul bugetar ACAP RM pentru anul 2018, prezentat de dna Natalia Zlatina, Director executiv ACAP RM;
  • Raportul privind activitatea ACAP în dezvoltarea profesiei contabile în perioada de raportare, anul 2017, prezentat de dl Viorel Dandara, Președinte al Consiliului Director ACAP RM;
  • Statutul Asociației în noua versiune;
  • Lista candidaților în Consiliul Director ACAP RM.
 
Participanții la Adunarea Generală au apreciat înalt activitatea ACAP RM pentru anul 2017.
 
După expunerea rapoartelor menționate au avut loc discuții asupra întrebărilor înaintate de participanți, urmare a căror s-au evidențiat o serie de măsuri concrete și propuneri de îmbunătățire a activității Asociației pentru perioada următoare. La procesul de dezbateri și comentarii au participat activ membrii  Raisa Bejan, Emilia Popa, Tatiana Mămăligă.
 
Adunarea Generală Anuală a membrilor ACAP RM a constituit un eveniment important, dat fiind că a inclus în ordinea de zi alegeri în Consiliul Director și aprobarea Statutului Asociației în versiune nouă, care s-au realizat cu succes datorită prezentei majoritare a membrilor ACAP RM cu drept de vot.
 

Astfel, în rezultatul alegerilor în Consiliul Director ACAP au fost desemnate 4 persoane, și anume: dna Șchendrea Nina, CIPA, auditor; dl. Tostogan Pavel, dr. conf.univ.; dna Slobodeanu Svetlana dr., CIPA, auditor și dna Moroz Svetlana, CIPA.
 
1. Georgeta Covaliov-Rusu;
2. Vladimir Dolghi;
3. Svetlana Moroz;
4. Anna Zachernicinaia;
5. Nina Șchendrea;
6. Iuliana Țugulschi;
7. Pavel Tostogan;
8. Svetlana Slobodeanu;
9. Mihail Manoli.
 
La finele Adunării dl Viorel Dandara și dna Natalia Zlatina au adus sincere mulțumiri participanților, urându-le mult succes și realizări în desfășurarea activităților profesionale și au anunțat că Adunarea Generală se consideră închisă.
 
Participanții la Adunarea Generală au beneficiat de seminarul gratuit organizat de ACAP RM cu genericul: ”Tichetele de masă: tratamente contabile și fiscale, întrebări și răspunsuri”, prezentat de Edenred MD SRL. Actualitatea tematicii a trezit un mare interes din partea celor prezenți şi a generat discuții constructive vis-a-vis de problemele şi incertitudinile, cu care se pot confrunta contabilii (prezentarea se află în fișier).
 
După desfășurarea seminarului noua componență a Consiliului Director s-a întrunit în  prima ședință la care au fost aleși președintele și vice - președintele Consiliului Director al ACAP RM. Astfel, prin decizia unanimă a membrilor Consiliului Director  și în temeiul prevederilor statutare (pct. 9.5) s-a decis:
 
1.  Dna Georgeta Covaliov-Rusu va îndeplini funcția de Președinte al Consiliului Director al ACAP RM;

2.  Dl Vladimir Dolghi va îndeplini funcția de Vice-președinte al Consiliului Director al ACAP RM.
Inapoi la lista evenimentelor