EVENIMENTE
 
Comunicat informativ: 19-20 aprilie 2018, Chisinau, Conferința Științifică Internațională, dedicată celebrării Zilei Profesionale a Contabilului
Data:
Categorie: Conferinţe
Fişier: Agenda evenimentului


 
În perioada 19-20 aprilie 2018, în sediul ASEM, s-a desfasurat Ediția a VII a Conferinței  Științifice Internaționale, cu genericul „Contabilitatea şi auditul  în condițiile globalizării: realități și perspective de dezvoltare”, dedicată celebrării Zilei Profesionale a Contabilulu marcată la 4 aprilie. 
 
Evenimentul a fost deschis de Dna Ala COTELNIC , Prorector cu activitate didactică al ASEM,  dr. hab, prof. univ.; Dl Viorel DANDARA Președinte ACAP, dr.; Dna Elena BELEI,  Secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării, conf., univ., dr.;  Dna Mihaela ROBU Manager de dezvoltare, ACCA Europa de Sud-Est;  Dl Vitalie CORNICIUC, Senior Manager, KPMG în Moldova;  Dna Natalia TONU, Șef-adjunct al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ al Ministerului Finanțelor Republicii Moldova;  Dl Andrei CRĂCIUN, Șef al Serviciului informațional al rapoartelor financiare de pe lângă Biroul Național de Statistică; Dl Ioan GRIGORIU, Vicepreședinte al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR); Dl Costel ISTRATE, Președintele Filialei Iași al Corpului Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România (C.E.C.C.A.R.), conf., univ., dr.; Dl Petru ȘTEFEA, Decan Facultății de Economie și Administrare Afacerilor, Universitatea  de  Vest din Timișoara, dr.,prof., univ.
 
În prima zi a conferinței s-au discutat următoarele  subiecte:
·Educația contabilă univarsitară;
·Evoluția reglementărilor contabile și a cercetărilor contabile din Romînia , după 1990;
·Armonizarea cadrului normativ al contabilităţii din Republica Moldova cu acquis-ul comunitar; Provocări recente privind raportarea în audit;
·Proceduri analitice de testare a utilizării principiului prudenței în raportările financiare supuse auditului statutar din România;
·Testarea Registrului Tranzacţiilor şi importanţa acestuia, Tratamentul contabil a operațiunilor cu tichete de masă la clienți și la comercianți;
·Provocările fiscale şi contabile legate de operaţiunile cu tichete de masa,Financial audit inpublic institutions.
 
În ziua a doua au continuat discuțiile privind:
·Перспективы развития бухгалтерского учета с использованием облачных технологий (MCLOUD);
·Analiza salariului în domeniul bugetar din România – principalul factor de motivare a forţei de muncă;
·Recunoașterea veniturilor în cadrul campaniilor de fidelizare a clienților prin prisma IFRS15 “Venituri din contractele cu clienții”;
·Asigurarea calităţii auditului prin prisma reformei cadrului normative;
·Metoda ABC: studio de caz privind rolul costurilor indirecte  în cadrul deciziilor 176 manageriale
 
În cadrul conferinţei, experţii din Republica Moldova, și din România s-au referit la cele mai importante provocări,  generate de globalizarea afacerilor precum și posibilități de soluționarea a acestora, pentru a atinge cu succes obiectivele trasate în cadrul entităţilor în care activează.
 
Conferința a fost organizată în  scopul promovării  rezultatelor cercetării în domeniul contabilității, auditului şi analizei economice atât pentru mediul academic, cât şi pentru practicieni. 
 
Organizatorii al evenimentului a fost:  Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști  din Republica Moldova (ACAP RM), Departamentul “Contabilitate, Audit și Analiză Economică”  (ASEM), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) și KPMG în Moldova.

Inapoi la lista evenimentelor