EVENIMENTE
 
Comunicat informativ: 26-27 aprilie, 2017, Kiev, Ucraina, Atelierul de lucru ”Asigurarea importanței situațiilor financiare, accentul fiind pus pe întreprinderile mici și mijlocii”
Data: 26.04.2017
Categorie: Evenimente ACAP

Evenimentul dat organizat de Banca Mondială cu genericul ”Asigurarea importanței situațiilor financiare, accentul fiind pus pe întreprinderile mici și mijlocii”.
  
La acest eveniment au participat țările Parteneriatului Estic (STAREP): Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Participanții au avut posibilitatea de a se familiariza cu experiența Estoniei și a Croației, prezentată de  experții acestor țări, pentru a facilita reformele în țările participante.
 
Desfășurarea atelierului s-a bazat în mare parte pe rezultatele seminarelor anterioare de practici în domeniul contabilității și auditului (A & ACoP) în cadrul cărora au fost deja discutate și explorate diverse subiecte legate de transpunerea directivelor de contabilitate și de audit, inclusiv:
-  Cerințe diferențiate pentru raportarea financiară: de la definirea cerințelor până la punerea lor în aplicare practică“, Varșovia, martie 2016. Obiectul seminarului l-a constituit cerințele diferențiate pentru raportarea financiară în țările participante. S-a discutat modul oportun de contabilitate și raportare financiară a întreprinderilor mici și mijlocii, precum și cerințe corespunzătoare de prezentare a informațiilor și transparența entităților de interes public;
 
”Modernizarea legislației contabile și de audit financiar prin transpunerea cerințelor UE și bunele practici internaționale " București, aprilie 2015, și „Cerințe diferențiate pentru raportarea financiară: acquis-ul comunitar al UE și bunele practici internaționale " Chișinău, aprilie 2014. Obiectivul  general al acestui  exercițiu  a fost de a aprofunda cunoștințele și înțelegerea  Directivei de  (2013/34/UE) și studiul dispozițiilor specifice acquis-ului.
 
Obiectivul general al evenimentului din 26-27 aprilie a fost aprofundarea cunoștințelor și înțelegerii anumitor părți din Directiva de contabilitate (2013/34/UE), care prezintă provocări deosebite. Membrii A&ACoP au primit informații utile și relevante privind cerințele de raportare financiară și de prezentare a informațiilor pentru entitățile micro, mici și mijlocii (care nu sunt clasificate ca entități de interes public (EIP) conform prevederilor Directivei privind contabilitatea (2013/34/UE). De asemenea, în cadrul atelierului au fost analizate prevederile specifice ale acquis-ului care prezintă un interes major pentru membrii A&ACoP în contextul dezvoltării unei legislații îmbunătățite în domeniul raportării financiare corporative:
 
În cadrul atelierului au fost prezentate experiența Croației și Estoniei, referitoare la transpunerea cerințelor de raportare financiară și dezvăluire a informației de către entitățile care nu sunt de interes public, potrivit cerințelor Directivei de contabilitate (2013/34/UE). În special, vorbitorii au atras atenția asupra principalelor probleme ale transpunerii atât obligatorii, cât și a dispozițiilor opționale ale directivei de contabilitate în ceea ce privește raportarea financiară și dezvăluirea informațiilor de către entitățile micro și mici.
 
De asemenea, au fost prezentate de experții Estoniei și Croației temele ”Baza de evaluare a mijloacelor fixe și a instrumentelor financiare ale subiecților, altele decât EIP, în special, legătura cu contabilitatea fiscală” și  ”Cerințe pentru situațiile financiare consolidate ale entităților, altele decât cele de interes public”, după care au urmatdiscuții interactive bazate pe experiența practică privind asocierea și adoptarea dispozițiilor Directivei de Contabilitate (2013/34 /UE).
 
Activitatea menţionată s-a desfăşurat cu participarea activă a reprezentanţilor ţărilor participante la programul STAREP, care includ organele de reglementare – Ministerele de Finanţe, organele de autoreglementare ale contabililor şi auditorilor (organizaţiilor profesionale) şi reprezentanţi de rang înalt ale instituţiilor publice ale Ucrainei etc.
 
Participarea ACAP la Atelierul de lucru a fost utilă, dat fiind că permite actualizarea informațiilor privind tendințele în dezvoltarea domeniului contabilității, obținerea cunoștințelor mai aprofundate a conținutului Directivei privind contabilitatea și metodele de implementare a acesteia în practica altor țări.
Inapoi la lista evenimentelor