EVENIMENTE
 
Comunicat Informativ: ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ MEMBRILOR ACAP RM din 08 APRILIE 2017
Data: 08.04.2017
Categorie: Evenimente ACAP
Fişier: Raport Anual 2016


 
Pe data de  08 aprilie 2017 a avut loc Adunarea Generală Anuală a membrilor Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din RM. Lucrările evenimentului s-au desfăşurat la „Radisson Blu Leogrand Hotel”, sala „Begonia”.

Adunarea Generală Anuală a membrilor ACAP RM a fost deschisă de către Dl Dandara Viorel, preşedintele Consiliului Director ACAP RM.
În baza votului unanim Adunarea Generală Ordinară a membrilor Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din RM a fost prezidată de: Viorel Dandara – preşedintele Adunării, Manoli Mihail, Berbeca Nicolae, Tostogan Pavel, Marina Şelaru, Veaceslav Ciobanu şi Lungu Marianna.

Obiectivul Adunării Generale a constat în prezentarea rezultatelor activităţii asociaţiei atestate în anul de raportare. Astfel, în cadrul evenimentului au fost prezentate:
 • Raportul privind activitatea economico - financiară a Asociaţiei pentru perioada de raportare. Executarea Planului Bugetar pentru anul 2016. Directorul executiv ACAP RM, Marina Şelaru, a adus mulţumiri membrilor pentru implicarea în activităţile Asociaţiei, dar şi în procesul elaborării proiectului noii Legi din domeniul contabilităţii.

  Anul acesta a fost semnificativ pentru profesia contabilă prin prisma elaborării proiectelor noilor Legi a Contabilităţii şi a Legii auditului situaţiilor financiare, care ne face să gândim, din punct de vedere strategic, cum vrem să atingem performanţele în domeniile noastre de activitate, a menţionat Marina Şelaru.

  Totodată, directorul executiv a prezentat raportul financiar al ACAP pentru anul 2016. Astfel, potrivit datelor, veniturile pentru anul 2016 au fost executate în suma de 1,643 mil. lei, fiind planificaţi 1,802 mil. lei. La partea de cheltuieli a fost înregistrată suma de 2,055 mil. lei, suma planificată fiind de 1,802 mil lei.
 • Raportul Comisiei de audit intern al ACAP RM pentru anul 2016.  Preşedintele Comisiei de audit intern ACAP RM, Lungu Marianna, a expus opinia Comisiei conform căreia, situaţiile financiare la 31 decembrie 2016 sunt prezentate conform Standardelor Naţionale de Contabilitate şi a legislaţiei în vigoare. 
 • Planul bugetar ACAP RM  pe anul 2017. Doamna Marina Şelaru a prezentat documentul dat, care a fost aprobat la şedinţa Consiliului Director ACAP RM. 
 • Raportul privind activitatea ACAP RM pentru dezvoltarea profesiei contabile în perioada de raportare, anul 2016. În mesajul adresat celor prezenţi, Preşedintele ACAP, Viorel Dandara, a trecut în revistă obiectivele fundamentale ale anului 2016, menţionând că adunarea generală oferă o platformă eficientă de comunicare şi expunere a principalelor preocupări din domeniul contabil şi de audit.

Pe parcursul anului 2016 Asociaţia a avut misiunea de creare a unei platforme moderne pentru dezvoltarea profesiei de audit şi contabile din Republica Moldova. Instruirea, certificarea, participarea la activităţi de standardizare, cooperarea cu partenerii locali şi străini, protecţia membrilor săi – toate aceste sarcini au stat în faţa Asociaţiei, a afirmat Preşedintele ACAP.

Potrivit informaţiei prezentate, obiectivele ACAP în anul 2016 au fost centrate pe dezvoltarea profesiei contabile şi de audit în Republica Moldova în baza Standardelor Internaţionale, consolidarea capacităţii instituţionale ale ACAP prin continuitatea cooperării cu organismele internaţionale şi cu autorităţile publice, ajustarea şi actualizarea activităţilor educaţionale şi de certificare în susţinerea profesiei.
Pe parcursul discuţiilor privind rapoartele prezentate au formulat aprecieri, opinii şi propuneri în atenţia membrilor ACAP RM următorii participanţi: Mihalachi Angela, Zachernicinaia Anna, Ciobanu Veaceslav, Miron Galina, Timofeenco Aliona, Bejan Raisa, Vulpe Alina, Balan Igor, Roşca Vlad, Slobodeanu Svetlana, Cleha Uliţa, Moroz Svetlana, Lapiţcaia Ludmila, etc.

Adunarea Generală anuală a membrilor ACAP RM din 2017 a constituit un eveniment important, deoarece a inclus în ordinea de zi alegeri în Consiliul Director ACAP RM şi în Comisia de audit intern ACAP RM. Alegerile au avut loc datorită prezenţei majoritare a membrilor ACAP RM cu drept de vot.

Conform Procesului verbal al Comisiei de numărare a voturilor, în rezultatul voturilor acumulate, au fost aleşi, pentru un mandat de trei ani, următorii membri în Consiliul Director al ACAP RM:
 1. Dr. Manoli Mihail – 220 voturi;
 2. Dr. Ţugulischi Iuliana – 209 voturi;
 3. Covaliov-Rusu Georgeta – 183 voturi;
 4. Dr. Zachernicinaia Anna – 176 voturi; şi
 5. Dr. Dolghi Vladimir – 169 voturi.

In lista supleantilor în Consiliul Director ACAP RM au intrat:
 1. Igor Balan 167 voturi,
 2. Grigoroi Lilia – 97 voturi,
 3. Panus Valentina -85 voturi.
Astfel componenţa Consiliului Director pentru anii 2017-2018 s-a constituit din următorii membrii:
 1. Covaliov-Rusu Georgeta
 2. Dandara Viorel
 3. Dolghi Vladimir
 4. Gavriliuc Liudmila
 5. Manoli Mihail
 6. Moroz Svetlana
 7. Roşca Vladimir
 8. Ţugulischi Iuliana
 9. Zachernicinaia Anna

Comisia de Audit Intern pentru anii 2017-2020 a fost aleasă în următoarea componenţă:
 1. Baciu Vera, CIPA, auditor;
 2. Dumbrava Ruslan, CIPA, auditor;
 3. Benderschi Vasile, auditor.
Principalele hotărâri din cadrul Adunării Generale Anuale au fost:
aprobarea Raportului privind activitatea economico-financiară a ACAP RM  pentru anul 2016;
aprobarea Raportului Comisiei de Audit Intern ACAP RM pentru anul 2016;
aprobarea Planului bugetar pentru anul 2017 (de baza); şi
aprobarea Raportului privind  activitatea ACAP RM pentru dezvoltarea profesiei contabile în anul 2016.

Lucrările Adunării Generale Anuale s-au încheiat cu mesajul de mulţumire a Dlui Dandara Viorel.

După eveniment membrii ACAP RM au asistat gratuit la:
 1. evenimentul informaţional „Protecţia datelor cu caracter personal” - prezentat de Olga Demian, fondatorul și administratorul S.R.L. "Data
 2. Protection Resource Hub"; şi
 3. evenimentul educaţional prezentat de compania „Brodsky Uskov Looper Read &Partners” pe teme:
  1. Răspunderea şi riscurile asumate de conducătorii şi contabilii-şefi privind evidenţa contabilă şi raportarea fiscală a entităţilor economice”; şi
  2. Современный бизнес, чем рискует руководство компании? Инструменты защиты имущества Управляющего и учредителей компании”.

Inapoi la lista evenimentelor