EVENIMENTE
 
COMUNICAT INFORMATIV: 10 martie 2017, Chișinău, Seminar ”Contabilitate și audit: dezvoltarea unei profesii puternice și sustenabile în Moldova”
Data: 10.03.2017
Categorie: Evenimente ACAP


 

 
În contextul proiectului regional privind Consolidarea Auditului și Raportării în țările Parteneriatului Estic (STAREP), Centrul Băncii Mondiale pentru Reforme în domeniul Raportării Financiare (CFRR) a organizat un eveniment local la Chișinău dedicat asociațiilor profesionale. Tematica seminarului s - a axat asupra rolului organizațiilor profesionale în dezvoltarea profesiei precum și pe aspecte ce țin de consolidarea rolului acestora în Moldova.
 
La eveniment au participat conducerea  și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ în domeniul contabilității și auditului, reprezentanți ai asociațiilor profesionale: Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști (ACAP), Asociația Auditorilor și Societăților de Audit din Moldova (AFAM) și Asociația Auditorilor și Consultanților în Management din Republica Moldova (Ecofin – Consult), în special persoane care au un rol în procesul de guvernare și luare a deciziilor în cadrul asociațiilor.
 
Obiectivele principale ale evenimentului au fost:
·  Schimbul de cunoștințe despre modul în care contabilii și auditorii profesioniști pot contribui la îmbunătățirea climatului de afaceri și, în acest context, să înțeleagă că este o asociație profesională și cu ce se ocupă;
·  Discutare și luarea în considerare a oportunităților cu privire la modul în care asociațiile profesionale ar trebui să fie structurate pentru realizarea rolului lor în mod eficient.
 
Evenimentul desfășurat a servit drept platformă pentru discuții deschise cu reprezentanții asociațiilor profesionale și Ministerul Finanțelor din Republica Moldova pentru identificarea domeniilor posibile pentru o mai bună cooperare și identificare a priorităților pentru reformă. Acest lucru este important în contextul noilor legi privind contabilitatea și auditul, precum și rolul pe care asociațiile profesionale l-ar putea avea în dezvoltarea în continuare a profesiei contabile și de audit  în Republica Moldova.
 
STAREP își propune să creeze un mediu de politici transparent și un cadru instituțional efectiv pentru raportarea financiară corporativă în țările care fac parte din Parteneriatul Estic al Uniunii Europene: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina

 
Inapoi la lista evenimentelor