EVENIMENTE
 
COMUNICAT INFORMATIV: 10-12 octombrie 2016, Minsk, Republica Belarus
Data: 10.10.2016
Categorie: Evenimente ACAP


 

 
În perioada 10-12 octombrie 2016, au fost desfășurate două ateliere de lucru în vederea îmbunătățirii calității auditului, eveniment organizat de Centrul pentru Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale (programul STAREP) în or. Minsk, Republica Belarus.

Programul STAREP ”Fortificarea auditului şi raportării financiare în ţările Parteneriatului Estic” îşi are drept unul din scopuri sprijinirea Comunităţii de practică privind standardele de contabilitate şi audit în vederea implementării în ţările participante a unui sistem eficient şi durabil al reglementării domeniilor menţionate şi coordonare a acestora cu cerinţele legislaţiei europene.

Primul atelier de lucru regional a avut loc între 10-11 octombrie cu tematica  ”Îmbunătăţirea calităţii auditului prin implementarea cerinţelor legislaţiei UE”, cel de al doilea atelier între 11 - 12 octombrie cu tematica ”Inițiative naționale în vederea îmbunătățirii educației în domeniul contabilității”.

Reprezentanţii ACAP RM au participat la acest eveniment dat fiind că Republica Moldova este ţară participantă a Programului STAREP de rând cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia şi Ucraina, precum și de necesitatea schimbului de experienţă cu ţările participante, conformarea cadrului legal al Republicii Moldova cu cel european în domeniul contabilităţii, raportării financiare şi auditului şi soluţionarea problemelor existente în regiune ce ţin de domeniile menţionate.

Atelierul de lucru s-a concentrat pe aplicarea practicii dispozițiilor specifice ale Directivei de audit (2006/43/CE) și impactul pe care îl au asupra economiei și responsabilității organismelor guvernamentale. Au fost discutate mecanismele de management, în special, importanța comitetelor de audit și a funcțiilor lor, impactul pe care îl au asupra transparenței financiare ale societăților comerciale, prezentarea rapoartelor și controlul companiilor de audit la entitățile de interes public (EIP). De asemenea a fost pus accentul pe rolul auditorilor externi la EIP pentru ca autoritățile guvernamentale să identifice riscurile asociate cu performanțele operaționale și financiare ale EIP și să gestioneze aceste riscuri

La data de 11 octombrie, atelierul de lucru și-a unit forțele cu mediul academic și profesional din aceleași țări STAREP care au pus în discuție noile modalități de îmbunătățire profesională în dezvoltarea profesiei de contabil și audit pentru a satisface cererea de resurse umane în sectorul corporativ. De asemenea lucrările s-au focusat pe definirea rolului organizațiilor profesionale ce ține de introducerea în profesie a absolvenților de facultate, precum și importanța interacțiunii organizațiilor profesionale cu universitățile din domeniul contabilității și auditului.

Activităţile menţionate s-au desfăşurat cu participarea activă a reprezentanţilor ţărilor participante la programul STAREP, care includ organele de reglementare – Ministerele de Finanţe, organele de supraveghere publică a activității de audit, organele de autoreglementare ale contabililor şi auditorilor (organizaţiilor profesionale) şi reprezentanţi de rang înalt ale instituţiilor publice ale Belarusei etc.

Participarea ACAP la Atelierul de lucru a fost utilă deoarece permite actualizarea informațiilor despre tendințele în dezvoltarea domeniului auditului și supravegherii publice în Uniunea Europeană, obținerea cunoștințelor mai aprofundate a conținutului Directivei privind auditul și metodele de implementare a acesteia în practica altor țări.
Inapoi la lista evenimentelor