DISCUȚII

ACAP RM Vă informează: consultare publica OMF cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar
Data: 03.01.2020

LINIA NOUTATILOR  03 Ianuarie 2020
  
Stimaţi membrii!

ACAP RM Vă informează

Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare publică proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar.

Necesitatea elaborării proiectului Ordinului menționat este condiționată de faptul corelării prevederilor actelor normative elaborate de către Ministerul Finanțelor cu prevederile Codului fiscal și altor acte normative.

Astfel, prin Legea cu privire la modificarea unor acte legislative nr. 171 din 19.12.2019 au fost efectuate modificări în Codul fiscal și Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000, în partea ce ține de unificarea termenelor de achitarea a impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar.

Totodată, conform Ordinului Ministerului Finanțelor privind modificarea şi completarea clasificaţiei bugetare nr.140 din 28.10.2019 (în vigoare din 01.01.2020), au fost unificate clasificațiile economice la impozitul funciar, prin atribuirea următoarelor coduri economice:

-           113161 - Impozitul funciar al persoanelor juridice şi fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător,

-           113171 - Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetăţeni.

În acest sens, ținînd cont de modificările efectuate urmează a fi operate ajustările corespunzătoare în formularele tipizate ale avizelor de plată a impozitului pe bunurile şi impozitului funciar.

 

Fişiere
ro_7017_ORDINM1.DOC
ro_7017_anexa-nr.-1.doc
ro_7017_anexa-nr.-2.docx

 

Persoanele cointeresate sunt rugate să-şi prezinte comentariile la adresa de e-mail membrii@acap.md  până la data limită  – 11.01.2020.

Vă dorim succese în activitatea Dvs profesională!

Sursa: particip.gov.md  

Înapoi la lista discuţiilor
 
Formular pentru mesaj:
 
[+++]
Codul de securitate: *
  
* - Câmp obligatoriu