DISCUȚII

IMPORTANT!!! ACAP - CNPF - consultare publică proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile contabile și situaţiile financiare individuale şi consolidate ale entităților care desfășoară activitatea de asigur
Data: 21.11.2019

Stimaţi membrii!


ACAP RM Vă informează

 

 Comisia Națională a Pieței Financiare prezinta spre consultare publică proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile contabile și situaţiile financiare individuale şi consolidate ale entităților care desfășoară activitatea de asigurare și/sau reasigurare. 

 

Prezentul proiect este elaborat în temeiul prevederilor art.39 alin.(5) din Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări, art.8 alin.(3) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017. 

 

Regulamentul se referă la politicile contabile, recunoaşterea şi evaluarea activelor, precum şi a obligaţiilor asigurătorilor (reasiguratorilor), prevederi generale şi speciale asupra posturilor bilanţului, asupra elementelor contului de profit şi pierdere; formatul bilanţului; formatul contului de profit şi pierderi, inclusiv a conturilor tehnice şi non – tehnice pentru asigurările de viaţă şi asigurările generale; formatul situației fluxurilor de trezorerie; formatul raportului privind fluxul capitalului social, raportul privind investiții, precum și conținutul notelor explicative la situațiile financiare.

 

Proiectul propriu-zis și Nota informativa sunt atașate la mesaj.

Nota Informativa

Hotarire

 

 IMPORTANT! În acest context solicităm respectuos examinarea proiectului dat și prezentarea propunerilor și a obiecțiilor Dvs la adresa de e-mail membrii@acap.md   până la data limită  28 noiembrie 2019.

Vă dorim succese în activitatea Dvs profesională!

Înapoi la lista discuţiilor
 
Formular pentru mesaj:
 
[+++]
Codul de securitate: *
  
* - Câmp obligatoriu