DISCUȚII

ACAP Va informeaza: Proiectul ordinului Ministrului Finanțelor „Cu privire la aprobarea modificărilor la ordinul Ministrului Finanțelor nr. 188/2014”
Data: 12.06.2019

 Stimaţi membrii!

 

ACAP RM Vă informează

 

 Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare publică Proiectul ordinului Ministrului Finanțelor „Cu privire la aprobarea modificărilor la ordinul Ministrului Finanțelor nr. 188/2014”. 

 

Proiectul actului normativ a fost elaborat în vederea extinderii prevederilor Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale și asupra reprezentanțelor entităților nerezidente, conform art. 2 lit. d) al Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017.

 

Principalele prevederi ale proiectului referitor la reprezentanțele entităților nerezidente:
-  introducerea noțiunilor privind semnificația acțivității de bază, cheltuielilor, veniturilor, precum și mijloacelor cu destinație specială;

-  reglementarea răspunderii pentru ținerea contabilității și raportarea financiară;

-  descrierea particularităţilor contabilităţii privind  mijloacele cu destinaţie specială, alte venituri şi cheltuieli, venituri și cheltuieli aferente activităților prevăzute în regulament, imobilizările necorporale şi corporale, stocurile şi alte active circulante, precum și  capitalul propriu;

-  stabilirea particularităților privind modul de întocmire și prezentare a situațiilor finaciare.

De asemenea, proiectul prevede contabilitatea mijloacelor financiare primite în urma desemnării procentuale de către organizațiile necomerciale.    

 

Fişiere 
ro_6412_ordin-modif-188f.docx

Fişiere suplimentare

ro_6412_Nota-informativa-la-proiect-ordin-MF.docx

 IMPORTANT! În acest context solicităm respectuos examinarea proiectului dat și prezentarea propunerilor și a obiecțiilor Dvs la adresa de e-mail membrii@acap.md   până la data limită  – 21 iunie 2019.

Vă dorim succese în activitatea Dvs profesională!


Sursa: particip.gov.md

Înapoi la lista discuţiilor
 
Formular pentru mesaj:
 
[+++]
Codul de securitate: *
  
* - Câmp obligatoriu