DISCUȚII

ACAP RM Va informeaza despre iniţierea procesului de ajustare a cadrului normativ secundar privind calculul amortizării în scopuri fiscale
Data: 02.02.2018

Stimaţi membrii ACAP RM!

ACAP RM Vă informează

Întru asigurarea și executarea implementării reglementărilor Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 urmare a modificărilor operate în Legea nr.288 din 15.12.2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative Ministerul Finanţelor comunică despre iniţierea procesului de ajustare a cadrului normativ secundar privind calculul amortizării în scopuri fiscale
și anume:

1. Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.289  din  14.03.2007 – conform link-ului http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=322138&lang=1;

2. Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.338 din 21.03.2003 – conform link-ului http://lex.justice.md/md/296151/

În acest sens Vă invităm să prezentați propuneri şi sugestii Dvs la adresa electronică info@acap.md, pînă la data de 14.02.2018, inclusiv.

Vă dorim succese în activitatea Dvs profesională!

Înapoi la lista discuţiilor
 
Formular pentru mesaj:
 
[+++]
Codul de securitate: *
  
* - Câmp obligatoriu