DISCUȚII

ACAP RM Vă informează: CNPF prezinta spre consultare Proiectul Regulamentului privind principiile contabile standard aplicabile domeniului asigurărilor Proiectul Regulamentului privind forma şi conţinutul rapoartelor financiare speciali
Data: 05.01.2018

Stimaţi membrii!

ACAP RM Vă informează

Comisia Națională a Pieței Financiare prezintă pentru consultare publică :

· Proiectul Regulamentului privind principiile contabile standard aplicabile domeniului asigurărilor (atașat – Regulamentul 1); și

· Proiectul Regulamentului privind forma şi conţinutul rapoartelor financiare specializate prezentate de asigurători (reasiguratori) - (atașat – Regulamentul 2).

Pornind de la faptul că, Legea contabilităţii nr.113 – XVI din 27.04.2007 stabileşte aplicarea începând cu 1 ianuarie 2011 a Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS) și Standardelor Internaționale de Raportare Financiare (SIRF), prin prezentul Regulament se aliniază cadrul normativ secundar în acest domeniu la prevederile Directivei Consiliului 91/674/CEE din 19.12.1991 privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare consolidate ale societăţilor de asigurare, Directiva 2013/34/UE din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului.

În acest context, Regulamentul privind principiile contabile standard aplicabile domeniului asigurărilor se referă la politicile contabile, recunoașterea şi evaluarea activelor, precum şi a obligaţiilor asigurătorilor (reasiguratorilor).

Regulamentul privind forma şi conţinutul rapoartelor financiare specializate prezentate de asigurători (reasiguratori) are drept obiectiv principal îndrumarea asigurătorilor în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale, sporind astfel  utilitatea informaţiei contabile publicate.

Persoanele interesate sunt rugate să-şi prezinte comentariile la adrese de e-mail membrii@acap.md sau info@acap.md  până la data limită  – 20.01.2018

Vă dorim succese în activitatea Dvs profesională!
Înapoi la lista discuţiilor
 
Formular pentru mesaj:
 
[+++]
Codul de securitate: *
  
* - Câmp obligatoriu