DISCUȚII

ACAP RM Vă informează: Ministerul Finantelor modificările și completările la Standardele Naționale de Contabilitate
Data: 13.09.2017

Stimați membrii ACAP,

Vă informăm


Ministerul Finanţelor a prezentat spre consultare publică modificările și completările la Standardele Naționale de Contabilitate în vederea elaborării ulterioare a proiectului Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.118 din 06 august 2013.

Facilitățile urmărite prin adoptarea proiectului reprezintă finalizarea procesului de transpunere în legislația națională a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi.

De asemenea, reieșind din modificările și completările propuse entitățile care aplică Standardele Naționale de Contabilitate se vor conduce doar de prevederile acestora fără a mai avea necesitatea utilizării unor prevederi ale Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.     

La fel, se completează Standardul Național de Contabilitate „Imobilizări necorporale și corporale” cu prevederi referitor la investițiile imobiliare și se abrogă Standardul Național de Contabilitate „Investiții imobiliare”.

Totodată, componența și formatul situațiilor financiare va fi reglementat printr-un Standard Național de Contabilitate nou „Prezentarea situațiilor financiare”. Formatul situațiilor financiare, de asemenea, prevede corespunderea formatului bilanțului și situației de profit și pierdere stabilit de Directiva 2013/34/EU. Raportarea financiară conformă cu cerințele reglementărilor Uniunii Europene urmează să îmbunătățească calitatea acestora, să majoreze gradul de transparență a informațiilor prezentate în situațiile financiare, fapt care ar conduce la o accesibilitate mai înaltă la piața de capital.
_________________
Fişier
ro_4450_Standardele-Nationale-de-Contabilitate-modificate-si-completate.zip

- Standardele Naționale de Contabilitate modificate și completate *  **

* completările efectuate sunt evidențiate prin text marcat cu culoarea roșie subliniat, textul exclus este marcat cu culoarea roșie tăiat.
** Standardul Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare” este expus în redacție nouă.

_________________
În acest context, pentru asigurarea calității proiectului, solicitam respectuos prezentarea comentariilor Dvs la adresa de e-mail info@acap.md  până la data limită  – 19.09.2017

Vă dorim succese în activitatea Dvs profesională!

Sursa: http://particip.gov.md/
Înapoi la lista discuţiilor
 
Formular pentru mesaj:
 
[+++]
Codul de securitate: *
  
* - Câmp obligatoriu