DISCUȚII

ACAP RM Vă informează: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare prezintă Proiectul HG cu privire la aprobarea Codului funciar
Data: 05.01.2017

Vă informăm privind finalizarea consultărilor publice cu privire la redacţia nouă a Codului funciar, propus spre discuţie de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Scopul proiectului Codului funciar este de a crea un cadru legislativ nou de reglementare a relaţiilor funciare adaptat realităţilor actuale şi pe viitor.

Proiectul Codului funciar este structurat in 12 capitole, care reglementează clasificarea terenurilor, proprietatea asupra terenurilor, clasificarea terenurilor cu destinaţie agricolă, terenurile fondului silvic, terenurile fondului apelor, terenurile destinate construcţiilor şi amenajări, industriei, transportului, telecomunicaţiilor şi cu altă destinaţie specială, terenuri destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sănătăţii, activităţi recreative, terenuri de valoare istorico-culturală, terenurile zonelor verzi.

Materialele sunt plasate pe site-ul MAIA, rubrica Transparenta decizionala, Proiecte in discuţii (link: http://www.maia.gov.md/ro/proiecte-discutie/cu-privire-la-aprobarea-proiectului-codului-funciar ).

De asemenea Vă rugăm să analizaţi propunerile înaintate de ACAP pe marginea acestui proiect <<AICI>>.

Vom fi recunoscători pentru prezentarea obiecţiilor şi a propunerilor Dvs pe marginea proiectului dat în termini restrânşi la adrese de e-mail membrii@acap.md sau info@acap.md .

Vă dorim succese în activitatea Dvs profesională.
Înapoi la lista discuţiilor
 
Formular pentru mesaj:
 
[+++]
Codul de securitate: *
  
* - Câmp obligatoriu