DISCUȚII

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat ,,Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit”.
Data: 21.11.2016

Stimaţi membrii ACAP RM!
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat ,,Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit”.


Proiectul Hotărârii Guvernului menționat a fost elaborat întru executarea prevederilor art. 151 din Codul fiscal, în vederea explicării modului de determinare a obligației fiscale aferente impozitului pe venit  atât pentru contribuabilii care practică  activitate de întreprinzător cît şi persoane cetățeni, precum și aspectele care se referă la reținerea impozitului pe venit la sursa de plată din veniturile altele decât sub formă de salariu.

Este de remarcat că actualmente, modul de determinare a obligațiilor fiscale  în conformitate cu prevederile Titlului II din Codul fiscal, este reglementată de Hotărârea  Guvernului cu privire la aprobarea unor regulamente nr. 77 din 30 ianuarie 2008. Întrucât prevederile acestuia sunt depășite în timp de normele stabilite în Titlul din Codul fiscal, Hotărârea menționată își pierde actualitatea şi, se propune de a fi abrogată.

Astfel proiectul prezentat conține trei regulamente care vizează modul de determinare a impozitului pe venit pentru fiecare categorie de subiect în parte.

Fişiere
ro_3671_Proiectul-HG.docx

Fişiere suplimentare
ro_3671_NOTADEINTEMEIERE.doc

Vom fi recunoscîtori pentru prezentarea obiecţiilor şi a propunerilor pe marginea proiectului dat la adrese de e-mail membrii@acap.md sau info@acap.md  până la data limită  – 25.11.2016.

Contribuţia Dvs este importanta pentru dezvoltarea profesiei in Republica Moldova.

Vă dorim succese în activitatea Dvs profesională!


Sursa: particip.gov.md
Înapoi la lista discuţiilor
 
Formular pentru mesaj:
 
[+++]
Codul de securitate: *
  
* - Câmp obligatoriu