DISCUȚII

IFPS prezintă proiectul HG privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului
Data: 16.11.2016

Stimaţi membrii ACAP RM!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat ,,Proiectul HG privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile  achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin HG nr. 697 din 22 august 2014”.

Proiectul Hotărârii Guvernului menționat a fost elaborat în scopul aducerii în concordanță a completărilor operate la Codul fiscal, precum și ca urmare a elucidării unor situații la care au fost abordate întrebări din partea contribuabililor vizavi de reținerea impozitului pe venit din veniturile achitate sub formă de salarii. 

Astfel, proiectul în cauză prezintă explicații suplimentare aferente modului de acordare a scutirilor pentru persoanele fizice străine care obțin pe parcursul perioadei fiscale statut de rezident în scopuri fiscale, precum și modul de renunțare benevolă la scutirea dată.

De asemenea, în proiectul dat se prezintă explicații aferente statutului de persoană întreținută. Este de menționat că necitând la faptul că prin art.35 alin.(2 ) din Codul fiscal se stabilesc expres condițiile în care persoana se consideră întreținută și la pct.15 din Regulamentul menționat se face trimitere la acestea, din partea contribuabililor parvin întrebări ce țin de concretizarea vârstei persoanei întreținute. Astfel, prin completarea la punctul menționat ne propunem de a face o claritate pentru contribuabili la acest subiect.

Fişiere
ro_3668_Proiectul-de-modificare-a-HG-697-(rom)-completat-IRV16.doc
ro_3668_Proiectul-de-modificare-a-HG-697-(rus).doc

Fişiere suplimentare
ro_3668_NOTA-DE-INTEMEIERE-HG-697-rom.docx

Vom fi recunoscători pentru prezentarea obiecţiilor şi a propunerilor Dvs pe marginea proiectului dat la adrese de e-mail membrii@acap.md sau info@acap.md  până la data limită  – 21.11.2016.

Contribuţia Dvs este importanta pentru dezvoltarea profesiei in Republica Moldova.

Vă dorim succese în activitatea Dvs profesională!


Sursa: particip.gov.md   
Înapoi la lista discuţiilor
 
Formular pentru mesaj:
 
[+++]
Codul de securitate: *
  
* - Câmp obligatoriu