DISCUȚII

10 pages backpage back
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next PageNext10 pages
   Pagina 1 din 10

13.09.2017 - ACAP RM Vă informează: Ministerul Finantelor modificările și completările la Standardele Naționale de Contabilitate

Stimați membrii ACAP, Vă informăm Ministerul Finanţelor a prezentat spre consultare publică modificările și completările la Standardele Naționale de Contabilitate în vederea elaborării ...

28.08.2017 - ACAP RM solicită opinia Dvs la proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea învățământului dual

Stimaţi membrii ACAP RM! AO ACAP RM, în calitate de membru al grupului de lucru  din cadrul Consiliului Economic al Prim-ministrului, solicită respectuos comentariile și propunerile Dvs ...

21.07.2017 - ACAP RM solicită opinia Dvs proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii privind deșeurile nr. 209 din 29 iulie 2016

Stimaţi membrii ACAP RM! AO ACAP RM, în calitate de membru al grupului de lucru  din cadrul Consiliului Economic al Prim-ministrului, solicită respectuos comentariile și propunerile Dvs ...

20.07.2017 - Opinia privind procedurile de control incluse in Programul de efectuare a controlului extern din Regulamentul privind controlul extern al calității lucrărilor de audit

Stimati membrii ACAP - auditori, Vă informăm Consiliul de supraveghere a activității de audit de pe lângă Ministerul Finanțelor, ca urmare a discuțiilor purtate in cadrul mesei rotunde din ...

05.07.2017 - ACAP RM IN MOD PRIORITAR solicita propunerile Dvs asupra proiectului FINAL al Legii contabilităţii

Stimaţi membrii! In urma solicitării IN MOD PRIORITAR a Comisiei Economie, buget şi finanţe,  ACAP RM intervine respectuos privind prezentarea propunerilor Dvs pentru formularea avizului la proiectul ...

04.07.2017 - ACAP RM Vă informează: Ministerul Finanţelor setul de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pentru anul 2018

Stimaţi membrii! ACAP RM Vă informează Ministerul Finanţelor remite spre examinare şi coordonare setul de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ...

27.06.2017 - ACAP RM Vă informează: prezentarea propunerilor la Regulamentul privind controlul extern al calitatii lucrarilor de audit, aprobat prin Ordinul nr. 43 din 24.03.2014

Masa rotundă „Dezbateri asupra modului de efectuare a controlului extern al calităţii lucrărilor de audit” În data de 21 iunie a.c. ACAP RM a participat la Masa rotundă privind ...

25.05.2017 - ACAP RM Vă informează: Ministerul Finanţelor anunţă selectarea elaboratorilor pentru acte normative

Stimaţi membrii! ACAP RM Vă informează Ministerul Finanţelor anunţă selectarea elaboratorilor următoarelor acte normative: 1. Indicaţii metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice ...

09.03.2017 - ACAP RM Vă informează: Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare Proiectul HG cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1 la HG nr.128 din 08 februarie 2008 cu privire la Consiliul Consultativ

Stimaţi membrii! ACAP RM Vă informează Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea ...

01.03.2017 - ACAP RM Vă informează: Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea unor hotărâri ale Guvernului

Stimaţi membrii! ACAP RM Vă informează Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezintă spre consultare proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea următoarelor hotărâri ale ...

10 pages backpage back
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next PageNext10 pages
   Pagina 1 din 10
înapoi