DISCUȚII

10 pages backpage back
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next PageNext10 pages
   Pagina 1 din 11

08.11.2017 - ACAP RM Vă informează: Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea unor anexe la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 697 din 22 august 2014

Stimați membrii ACAP, Vă informăm Serviciul Fiscal de Stat a elaborat „Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea unor anexe la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului ...

06.11.2017 - ACAP RM Vă informează: Ministerul Finantelor proiectul SNC „Prezentarea situațiilor financiare consolidate”

Stimați membrii ACAP, Vă informăm Ministerul Finanţelor a prezentat spre consultare publică proiectul Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” ...

03.11.2017 - ACAP RM solicită opinia Dvs la Raportul cu privire la fenomenul “salariilor în plic”

 Stimaţi membrii ACAP RM! AO ACAP RM,  în calitate de membru al grupului de lucru din cadrul Consiliului Economic al Prim-ministrului, solicită respectuos comentariile și propunerile ...

03.11.2017 - ACAP RM Vă informează: Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare Proiectul HG cu privire la modificarea şi completarea HG nr.294 din 17 martie 1998

Stimaţi membrii! ACAP RM Vă informează Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului  nr. 294 din 17  martie 1998. Prezentul proiect ...

26.09.2017 - ACAP RM solicită opinia Dvs: Noul Cod al Muncii

Stimaţi membrii ACAP RM!   AO ACAP RM, în calitate de membru al grupului de lucru  din cadrul Consiliului Economic al Prim-ministrului, solicită respectuos comentariile și propunerile ...

26.09.2017 - ACAP RM solicita opinia Dvs privind Reforma Sistemului Sancționator în Domeniul Economic

Stimați membrii ACAP, Vă informăm Pe data de 22 septembrie curent, AO ACAP RM, în calitate de membru al grupului de lucru  din cadrul Consiliului Economic al Prim-ministrului, a participat ...

13.09.2017 - ACAP RM Vă informează: Ministerul Finantelor modificările și completările la Standardele Naționale de Contabilitate

Stimați membrii ACAP, Vă informăm Ministerul Finanţelor a prezentat spre consultare publică modificările și completările la Standardele Naționale de Contabilitate în vederea elaborării ...

28.08.2017 - ACAP RM solicită opinia Dvs la proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea învățământului dual

Stimaţi membrii ACAP RM! AO ACAP RM, în calitate de membru al grupului de lucru  din cadrul Consiliului Economic al Prim-ministrului, solicită respectuos comentariile și propunerile Dvs ...

21.07.2017 - ACAP RM solicită opinia Dvs proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii privind deșeurile nr. 209 din 29 iulie 2016

Stimaţi membrii ACAP RM! AO ACAP RM, în calitate de membru al grupului de lucru  din cadrul Consiliului Economic al Prim-ministrului, solicită respectuos comentariile și propunerile Dvs ...

20.07.2017 - Opinia privind procedurile de control incluse in Programul de efectuare a controlului extern din Regulamentul privind controlul extern al calității lucrărilor de audit

Stimati membrii ACAP - auditori, Vă informăm Consiliul de supraveghere a activității de audit de pe lângă Ministerul Finanțelor, ca urmare a discuțiilor purtate in cadrul mesei rotunde din ...

10 pages backpage back
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next PageNext10 pages
   Pagina 1 din 11
înapoi